Structuur

VIVAQUA is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit zeven directies bestaat.
De Raad van Bestuur bestaat  momenteel uit 29 vertegenwoordigers van zijn gemeenten-vennoten en kiest uit die vertegenwoordigers de leden van het Uitvoerend Comité (samengesteld uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter en 5 andere bestuurders). De directeur-generaal van VIVAQUA neemt het dagelijkse beheer van het bedrijf waar, krachtens de bevoegdheden en de opdrachten die hem door het Uitvoerend Comité zijn toevertrouwd.