Aller au contenu

Wettelijke vermeldingen

Als coöperatieve vennootschap is VIVAQUA een zuivere intercommunale die 23 steden en gemeenten verenigt. De vennootschap is gesticht op 12 december 1891 en is onderworpen aan de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de samenwerking tussen gemeenten. De vennootschap heeft voornamelijk als doel

  • de studie, de aanleg, het beheer, de exploitatie en de eventuele ontwikkeling van diensten en installaties voor de productie, de behandeling, de opslag, het transport en de distributie van drinkwater, in de ruimste zin van deze termen
  • de levering van drinkwater, de distributie van drinkwater via leidingen, de sanering en de opvang van afvalwater
  • het ontwerp, de aanleg, de exploitatie en het beheer van infrastructuur voor de riolering en de bufferopslag van stedelijk afvalwater, met inbegrip van de valorisatie van dit water
  • de strijd tegen de overstromingen

Hoofdzetel

Keizerinlaan 17-19
1000 Brussel
Tel. 025188111
Fax 025188306
BTW BE 0202.962.701
Erkende aannemer klasse 7, subcategorie C2
Erkenningsnummer: 33855

info@vivaqua.be

www.vivaqua.be

Register van de burgerlijke vennootschappen 227

Algemene disclaimer

Deze website is bedoeld om een dienst te verlenen aan de verbruikers.

VIVAQUA waakt ervoor dat de informatie die het aan het publiek ter beschikking stelt nauwkeurig en betrouwbaar is, maar kan niet garanderen dat de website volledig is. Deze informatie is dus louter indicatief, heeft geen officieel karakter (met uitzondering van de wettelijke en reglementaire documenten) en is niet noodzakelijk actueel, nauwkeurig en compleet. VIVAQUA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website voorkomt – of van andere websites waarnaar wordt verwezen – of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy