Aller au contenu

Milieubescherming

Om de kwaliteit van het water aan de bron te vrijwaren voert VIVAQUA al meer dan een eeuw een beleid waarbij het de terreinen rond zijn winningen en aanvoerinstallaties aankoopt.

VIVAQUA oefent permanent toezicht uit op bijna 1 500 ha rond zijn winningen en de leidingen die het water naar het Brusselse Gewest aanvoeren. In deze kwetsbare zones waken onze medewerkers over het respect voor het milieu, de bescherming van de installaties en de kwaliteit van het water.

VIVAQUA beheert zijn eigendommen met oog voor de bescherming van de biodiversiteit. Meer dan 400 ha is beschermd als Natura 2000-gebied en het beschermingsgebied rondom onze winning van Modave wordt beschouwd als natuurgebied. 

Woont u in de buurt van een van onze winningen? Organiseert u een activiteit of werken in de buurt van onze sites?

De nabijheid van onze productie-installaties (waterwingebieden, aanvoerleidingen) vereist beschermende maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater te vrijwaren.

HELP MEE DE WATERBRONNEN TE BESCHERMEN

Verschillende strategische projecten zijn erop gericht onze aanpak inzake duurzame ontwikkeling te versterken: beter afvalbeheerbeleid, zelfproductie van "groene" energie, aankoop van elektrische voertuigen, enz.

Hernieuwbare energiebronnen

VIVAQUA neemt steeds meer initiatieven om bepaalde alternatieve energiebronnen te exploiteren. Het heeft met name een systeem ontwikkeld voor het terugwinnen van calorieën uit het afvalwater van de riolen en neemt deel aan twee Brusselse projecten onder leiding van Sibelga: SolarClick en NRClick.

Afvalbeheer

Op het vlak van afvalbeheer streeft VIVAQUA naar een logica van circulaire economie, gebaseerd op de regel van de 4 R’en: reduce, reuse, repair, recycle (verminderen, hergebruiken, herstellen, recycleren).

© 2022 Vivaqua | Cookies policy