Aller au contenu

Een onberispelijke kwaliteit

VIVAQUA heeft als opdracht drinkwater van onberispelijke kwaliteit te produceren dat aan alle geldende gewestelijke en federale wetgevingen voldoet.

VIVAQUA baseert zich hiervoor met name op de bepalingen van de wetgeving betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water van de Europese richtlijn 98/83/EG van 1998.

Het water dat bij u uit de kraan komt, voldoet aan alle drinkwaternormen die door de drie Gewesten en de federale staat worden opgelegd. Deze zijn strenger dan de normen die de Europese Unie voorschrijft.

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is leidingwater uitstekend drinkwater.

Een permanente controle

Om deze kwaliteit te garanderen, voert VIVAQUA een groot aantal preventieve controles uit. Het water staat onder permanent toezicht in elke fase van de productie, het transport en de distributie ervan.

Na de herstelling of de aanleg van een leiding zorgen onze technische ploegen er bovendien voor dat ze wordt gespoeld. Om er absoluut zeker van te zijn dat het water na de werken drinkbaar is, wachten onze medewerkers op de bevestiging van het laboratorium voordat ze de leiding opnieuw in gebruik nemen.

55 parameters

Het gedistribueerde water moet voldoen aan kwaliteitseisen betreffende meer dan 55 parameters (microbiologische, chemische, radiochemische of indicatorparameters), die zijn vastgelegd in de gewestelijke wetgeving.

Op microbiologisch vlak wordt het door VIVAQUA geleverde water behandeld en gecontroleerd om de pathogene micro-organismen te verwijderen en te verhinderen dat ze woekeren in het distributienet. Voor deze bijzondere risico’s heeft ons laboratorium specifieke analysemethoden ontwikkeld.

Ons laboratorium ontwikkelt ook analysemethoden om sporen van geneesmiddelen (ontstekingsremmers, antibiotica, …) terug te vinden in het gedistribueerde water. De resultaten tonen aan dat er geen risico is voor de verbruiker.

Wilt u de kwaliteit van het water bij u thuis laten controleren?

Vraag een analyse aan

Kalk in het water?

De hardheid is het gehalte aan opgelost calcium en magnesium in het water.

Naargelang van dit gehalte, dat wordt uitgedrukt in Franse graden (°f of °fH), wordt gezegd dat het water zacht of hard is. Dit gehalte wordt soms ook uitgedrukt in Duitse graden (°dH).

1 Franse graad (°f of °fH) komt overeen met
 • 4 mg/l calcium
 • 2,43 mg/l magnesium
 • 10 ppm of 10 mg/l calciumcarbonaat of kalk
 • 0,1 millimol per liter calciumcarbonaat (mmol/l)
 • 0,2 milli-equivalent per liter calciumcarbonaat (meq/l)
 • 0,56 Duitse graden (°dH)

Variabele samenstelling naargelang van de oorsprong

Hoewel het voldoet aan de door de wetgeving opgelegde normen, kan de samenstelling van het water dat in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt gedistribueerd, variëren naargelang van de herkomst ervan.

Wilt u de samenstelling kennen van het water dat bij u uit de kraan komt?

Meer weten

Schaal van de waterhardheid

 
van 0 tot 5 °fH heel zacht water
van 5 tot 15 °fH zacht water
van 15 tot 25 °fH middelhard water
van 25 tot 40 °fH hard water
> 40 °fH zeer hard water
   

Uw vaakst gestelde vragen

 • Nee. Regenwater is niet drinkbaar en is zelfs niet betrouwbaar voor regelmatige lichaamshygiëne.

  Waarom?

  Omdat regenwater vervuild is door wat er in de atmosfeer zit:

  • hoog loodgehalte
  • concentratie van uitlaatgassen van auto’s die niet goed worden verbrand
  • SO2 (zwaveldioxide)
  • dampen uit de schoorstenen van afvalverbrandingsovens en chemische fabrieken …

  Bovendien valt het regenwater op daken die bedekt zijn met stof en bevuild zijn door vogels. Na een paar maanden is de regenput een ware broeihaard van micro-organismen.

  Waarvoor kan regenwater wel worden gebruikt?

  Het kan worden gebruikt voor een aantal huishoudelijke toepassingen: schoonmaken, wassen, het toilet doorspoelen, de tuin sproeien, …

  Indien u een regenwatersysteem in uw woning wenst te installeren, zorg er dan voor dat het volledig en permanent gescheiden is van het drinkwatersysteem om verontreiniging van het drinkwater te voorkomen.

  Neem contact op met uw waterbedrijf voor technische informatie. Wees er u ook van bewust dat de installatie van een systeem voor de opvang van regenwater een grote investering blijft die financieel niet altijd kan worden terugverdiend.

 • Nee

  Door opwarming wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Er zit minder zuurstof in en het smaakt niet lekker. Bovendien kunnen er zich schadelijke nitrieten hebben gevormd.

  Met warm water wordt het water bedoeld dat afkomstig is van een heetwaterapparaat (boiler) of van een combinatietoestel (warm water en centrale verwarming). Dat water heeft niet meer de kwaliteit van drinkwater, zelfs als het later wordt gekoeld. Door de opwarming treden er enkele wijzigingen op: allereerst neemt de hoeveelheid zuurstof in het water af en kunnen er nitrieten, substanties die de gezondheid schaden, gevormd worden. De smaak verandert en bovendien maken bepaalde bacteriën gebruik van de gunstige temperatuur om zich te ontwikkelen, vooral in de delen van het circuit waarin het water eerder lauw dan echt warm is.

  Dit risico is nog groter in gebouwen met een gecombineerd systeem voor de centrale verwarming (radiatoren) en de sanitaire warmwaterproductie. Het water van deze twee circuits kan met elkaar in contact komen als de warmtewisselaar die ze van elkaar scheidt, defect is.

  Bovendien versnelt warm water corrosie. Het lost makkelijker bepaalde substanties (koper, ijzer, nikkel, zink, …) op van de wanden van het heetwaterapparaat en van de leidingen en kan dus een aanzienlijk aantal sporen van deze metalen bevatten.

  Tips
  Gebruik altijd koud leidingwater om te drinken, te koken en zelfs om warme dranken te bereiden. Als uw keuken is uitgerust met een mengkraan, let er dan zeker op dat hij op ‘koud water’ staat en aarzel niet om de eerste stralen te laten weglopen om de kraan te spoelen.

 • Integendeel. Dankzij een efficiënte ontsmetting van het leidingwater heeft men een aantal besmettelijke ziekten kunnen uitschakelen die soms dodelijk zijn. Deze maatregel zorgt ervoor dat bacteriële besmetting tijdens het transport in de leidingen volledig kan worden uitgesloten: uit uw kraan stroomt alleen volkomen veilig drinkwater.
  De drinkwaterbedrijven voegen aan het water net voldoende chloor toe om het te ontsmetten; de dosissen zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Bovendien controleren ze het chloorgehalte en gaan ze met bacteriologische analyses na of de ontsmetting doeltreffend is.

  De ontsmetting van leidingwater met chloor (in de vorm van chloorgas of natriumhypochloriet) is een van de belangrijkste maatregelen om bacteriële besmetting tijdens het transport in de leidingen volledig uit te sluiten en om er zeker van te zijn dat alleen volkomen veilig drinkwater aan de verbruiker wordt geleverd.

  De toegevoegde dosissen chloor zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke: een liter leidingwater mag maximaal een kwart milligram chloor bevatten. Deze zeer lage dosissen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

  Chloor heeft de neiging te verdwijnen naargelang van de temperatuur en de tijd dat het water in de leidingen zit. De verdamping van chloor aan de kraan in de keuken of in de badkamer kan ervoor zorgen dat de geur wordt opgemerkt, zelfs in heel kleine hoeveelheden.

  Tips

  De chloorsmaak kan worden verwijderd door, vóór een onmiddellijk verbruik, een paar druppeltjes citroensap toe te voegen aan het water.

  Na een tijdje vervagen de chloorgeur en -smaak op natuurlijke wijze als het water in open flessen wordt bewaard. Voor een aangenaam verbruik vult u een karaf met koud leidingwater en plaatst u ze een nacht in de koelkast: de volgende dag zal de chloorsmaak verdwenen zijn. U kunt het water best binnen de twee dagen opdrinken.

   

 • Nee. Leidingwater moet voldoen aan meer dan 55 kwaliteitsparameters en is perfect drinkbaar. Bovendien kunnen die filters, na een zekere tijd, meer kwaad dan goed doen.

  Actievekoolfilters schroeft men meestal op de kraan of plaatst men in een soort kan die een filterpatroon bevat. De filters in die kannen zijn meestal een combinatie van actieve kool en ionenuitwisselende harsen om het water te verzachten. Bij de meeste kleine actievekoolfilters treedt reeds na een vrij korte werkingsperiode een woekering van bacteriën op. Aldus komt er water van een verslechterde bacteriologische kwaliteit uit. En als de filter verzadigd is door de geadsorbeerde substanties kunnen die substanties, in bepaalde gevallen, opnieuw in het water vrijkomen in veel sterkere concentraties. Het is dus nodig het filterpatroon regelmatig te vervangen.

  Membraanfiltratietoestellen (omgekeerde osmose, …) steken meestal onder de gootsteen. Afgezien van mogelijke problemen met bacteriën, verwijderen die filters stoffen uit het water die ons lichaam nodig heeft, zoals calcium en magnesium. Ze brengen ook waterverspilling teweeg.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy