Aller au contenu

Technische distributiediensten

Onze technische sectoren

Onze twee technische sectoren zorgen voor de interventies op het distributienet: ze zijn elk actief in een aparte geografische zone.

KAART VAN TECHNISCHE SECTOREN

Onderhoud en uitbreiding van het net

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, voeren onze teams in het veld werken voor de verbetering of uitbreiding van het net uit die in de jaarplanning zijn opgenomen: aanleg of herstelling van leidingen, inrichting en onderhoud van distributie-installaties, …

Onze medewerkers rukken ook uit in noodgevallen (bijvoorbeeld bij lekken op het net).

EEN TECHNISCHE VRAAG?

Geplande werken in uitvoering

Andere gespecialiseerde diensten

Onze medewerkers staan eveneens in voor andere opdrachten: opsporing van lekken, onderhoud van de brandkranen, controle van de privé-installaties of legionellabestrijding.

© 2021 Vivaqua | Cookies policy