Aller au contenu

Wilt u een klacht indienen?

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Onze medewerk(st)ers staan voor u klaar.

Vul het onderstaande formulier in om een klacht in te dienen over bijvoorbeeld:

  • uw factuur (onjuiste gegevens, tarifering)
  • de kwaliteit van onze dienstverlening (tijd die nodig is om uw dossier te behandelen, interactie met een van onze medewerk(st)ers, …)
  • de kwaliteit van het water (smaak, geur, …)
  • onze werkterreinen (geluidshinder, staat van het trottoir na de werken, …) 

Binnen welke termijn kunt u een klacht indienen?

U moet uw klacht indienen binnen de 12 maanden na het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht (datum van de factuur, begindatum van de werken, …).

Behandeling van uw klacht

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een e-mail waarin wordt bevestigd of uw klacht al dan niet ontvankelijk is. We kunnen u aanvullende informatie vragen om het klachtendossier te vervolledigen.

Als uw klacht ontvankelijk is, krijgt u binnen een termijn van maximaal 2 maanden een antwoord (vanaf de datum van ontvangst van de e-mail over de ontvankelijkheid van uw klacht).

Deze termijn van maximaal 2 maanden is echter afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de klacht. Als uw aanvraag ter plaatse uit te voeren werken en analyses of andere technische elementen vereist, zullen we u op de hoogte brengen van de vermoedelijke termijn voor de behandeling van uw klacht.

Vul het formulier in

© 2022 Vivaqua | Cookies policy