Aller au contenu

Transparantie

In toepassing van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (16/5/2019), vindt u hierbij de volgende inlichtingen:

Bekijk de openstaande werkaanbiedingen van VIVAQUA.

Beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid

Bevoegdheden

VIVAQUA is een coöperatieve vennootschap  in handen van de 19 Brusselse gemeenten, van 4 Waalse gemeenten en van de intercommunale “in BW”.

Onze statuten

De opdrachten van VIVAQUA zijn:

  • continu drinkwater van een onberispelijke kwaliteit produceren, transporteren en distribueren en dit tegen een correcte prijs
  • afvalwater opvangen (riolering)
  • overstromingen bestrijden

Al dan niet rechtstreeks (via de verkoop van water in ’t groot aan andere waterverdelers, zowel in Vlaanderen als in Wallonië) levert VIVAQUA water aan zo’n 2,25 miljoen mensen – bijna een vijfde van de Belgische bevolking – in de drie gewesten van het land.

Organisatie en werkwijze

De Raad van Bestuur van VIVAQUA bestaat  uit 29 vertegenwoordigers van zijn gemeenten-vennoten en kiest uit die vertegenwoordigers de leden van het Uitvoerend Comité  (samengesteld uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter en 5 andere bestuurders).

Om het risicobeheer te verbeteren en zich voor te bereiden om te evolueren binnen een gereguleerd kader, werd in september 2018 een Auditcomité opgericht. Het bestaat uit 5 leden: 2 vaste genodigden van buiten VIVAQUA en 3 leden die de Raad van Bestuur onder zijn leden aanwijst. Zijn opdracht bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden op het vlak van de controle van de vennootschap. Het gaat onder meer over het onderzoek van de financiële informatie en de  analyse van de doeltreffendheid van de managementsystemen en de risicobeheersingssystemen.

Eind september 2018 werd ook een Remuneratiecomité opgericht, dat bestaat uit vijf leden die de Raad van Bestuur onder zijn leden heeft gekozen.

Het Directiecomité van VIVAQUA, dat wordt voorgezeten door de Directrice-generaal, neemt het dagelijkse beheer van het bedrijf waar, krachtens de bevoegdheden en de opdrachten die door de Raad van Bestuur werden toevertrouwd.

VIVAQUA heeft zeven directies.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy