Aller au contenu

Samenwerking

Als sociaal geëngageerd bedrijf verleent VIVAQUA hulp aan bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot drinkwater of saneringsdiensten.

Fonds voor internationale solidariteit

Dit fonds kent financiële steun toe aan projecten die de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in minder ontwikkelde landen willen bevorderen. In 2021 ging de steun naar vijf projecten voor acties in de Republiek Guinee, de Republiek Niger, de Democratische Republiek Congo (2 projecten) en Palestina

Dit fonds wordt gespijsd door een bijdrage van 0,005 euro per gefactureerde m³ water.

Het Fonds voor internationale solidariteit is bedoeld om projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector mee te helpen financieren.

Het Brusselse Gewest lanceert elk jaar een projectoproep. Het Gewest deelt de internationale bezorgdheid om van de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen een fundamenteel recht te maken. Het Fonds draagt aldus bij tot de verwezenlijking van de zesde doelstelling van de door de Verenigde Naties goedgekeurde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wil, indien mogelijk, deelnemen aan de instelling van voldoende en kwaliteitsvolle plaatselijke openbare diensten voor waterbeheer en sanering, die aan de verschillende gebruiksvormen zijn aangepast en waartoe iedereen toegang kan krijgen voor een aanvaardbare en eerlijke prijs.

De ingediende projecten moeten bij voorkeur een gedeelte omvatten betreffende de verstrekking van onderwijs over en/of de bewustmaking voor die thema’s. Ze moeten bovendien aantonen dat ze duurzaam en financieel onafhankelijk zijn nadat ze geen steun meer ontvangen uit het Brusselse Fonds voor internationale solidariteit.

Wie kan een project indienen?

De Brusselse projectdragende organisaties die actief zijn in de watersectoren of die over relevante ervaring beschikken in de uitvoering van projecten met betrekking tot water of sanering. Het zijn ofwel

  • vzw’s
  • overheids-, onderwijs- of onderzoeksinstellingen
  • vakorganisaties
  • representatieve structuren van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking
  • de negentien Brusselse gemeenten.

De hoofdzetel van de projectdragende organisaties moet in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Projectoproep 2022

Er zullen minimaal drie en maximaal vijftien projecten worden geselecteerd. Ze zullen worden gecofinancierd voor een bedrag van 10 000 tot 100 000 euro, binnen de grenzen van de beschikbare bedragen, voor een periode van een tot drie jaar, en voor zover de toegekende financiële bijdrage niet hoger is dan 80 % van het totaalbudget voor het project.

De projecten moeten dus voor minimaal 20 % worden gefinancierd door de organisatie die het project draagt en haar eventuele partners, ofwel via het eigen vermogen, ofwel via openbare steun die niet uitgaat van een gewestelijke openbare instelling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

internationale.solidariteit@vivaqua.be

© 2022 Vivaqua | Cookies policy