Waarom bij VIVAQUA werken?

Een nuttige baan

Bij VIVAQUA werken, dat is meehelpen

  • kwaliteitsdrinkwater aanbieden, dat met zorg voor duurzaamheid wordt geproduceerd en gedistribueerd
  • de natuurlijke drinkwaterbronnen vrijwaren, door de directe en indirecte omgeving van de winningen actief te beschermen
  • het milieu beschermen via een doeltreffend en ecologisch beheer van het afvalwater
  • overstromingen voorkomen via een intelligent beheer van de rioolnetten en van de regenwaterbekkens.

Een interessante loopbaan

Een betrekking bij VIVAQUA biedt tal van mogelijkheden tot ontwikkeling en evolutie.

In 2012 heeft ruim twee derde van het personeel zijn deskundigheid vergroot door minstens één opleiding te volgen.
 

Een aantrekkelijk salaris

De vaste aanstelling, die doorgaans bij de openbare sector hoort, gaat bij VIVAQUA gepaard met een aantrekkelijk salaris, dat sterk concurrerend is ten opzichte van de rest van de arbeidsmarkt.

 

Levenskwaliteit op het werk

VIVAQUA ziet erop toe dat er een goed evenwicht heerst tussen het beroepsleven en het privéleven, met name via een zekere flexibiliteit in de organisatie van het werk. Uit een interne enquête over het welzijn op het werk (in mei 2009) is gebleken dat het personeel van het bedrijf de goede relaties onder de collega’s en de evenementen en acties die regelmatig voor het personeel worden georganiseerd, ook op prijs stelt.

VIVAQUA hecht eveneens veel belang aan de veiligheid van zijn medewerkers en stelt hun het gepaste materieel en gereedschap en de gepaste beschermingsmiddelen ter beschikking.