Het aanwervingsproces

Zoals alle overheidsbedrijven werft VIVAQUA medewerkers aan via examens. Het werft ook medewerkers aan met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar + 2 x 6 maanden), met name in het kader van startbaanovereenkomsten (de kandidaten moeten wel jonger zijn dan 26 jaar).

 

Hoe solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in een van de vacante posten? Schrijf u dan in voor het examen of solliciteer naar de onlinevacature door uw kandidatuur te sturen naar jobs@vivaqua.be.

- Vereiste documenten

Vergeet in beide gevallen niet de volgende documenten bij te voegen:

 • uw cv
 • een motivatiebrief
 • een kopie van uw (Belgische of door de Vlaamse of Franse Gemeenschap als gelijkwaardig erkende) diploma’s / getuigschriften
 • eventueel, een kopie van de door Selor uitgereikte bewijzen van taalkennis

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de examens?

Om deel te kunnen nemen aan de examens moet u aan vier voorwaarden voldoen:

 1. in het bezit zijn van het (de) eventueel vereiste diploma('s)
 2. voldoen aan de eventuele taalvereisten (voor bepaalde posten kan de kennis van de tweede landstaal vereist zijn)
 3. wegens gedragsredenen niet afgezet of ontslagen zijn door VIVAQUA in de voorbije vijf jaar
 4. niet twee keer gezakt zijn voor hetzelfde door VIVAQUA georganiseerde examen in de voorbije vier jaar.

Hoe verlopen de examens?

De examens voor manuele en administratieve (niet-leidinggevende) beroepen worden in de meeste gevallen in twee fasen georganiseerd. Voor bepaalde leidinggevende posten wordt de procedure aangevuld met een psychologische test (assessment).

 

- Selectie-examen (op 100 punten)

Het eerste examen kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de betrokken post. Het gaat doorgaans om schriftelijke (eventueel aangevuld met psychotechnische tests) en/of praktische tests.

 • Voor een technische post of voor een post waarvoor een academische opleiding nodig is, is het raadzaam de basisprincipes van de in de vacature vermelde onderwerpen te bekijken.
 • Voor een administratieve post bestaat de schriftelijke test vaak in een verhandeling. Stijl en spelling zijn even belangrijk zijn als het vermogen om een relevante en coherente tekst te schrijven.

- Tweede examen (op 100 punten)

Alle kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden opgeroepen voor het tweede examen.

 • Voor de manuele beroepen bestaat het tweede examen vaak in een praktische en mondelinge test.
 • Voor de technische en administratieve functies bestaat het tweede examen meestal in een praktische en mondelinge test.

De mondelinge test (gesprek) is over het algemeen bedoeld om vaardigheden, technische kennis met betrekking tot de functie en motivatie te beoordelen.

 

- Resultaten

De kandidaat is voor een examen geslaagd als hij in totaal minstens 140/200 heeft behaald en, voor sommige functies, als hij een gunstig advies op het assessment heeft gekregen.

Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve (die over het algemeen drie jaar geldig is) en gerangschikt naargelang van het aantal behaalde punten.

 

Hoe worden de posten toegewezen?

De posten worden toegewezen in onderstaande volgorde van prioriteit:

 1. interne kandidaat met minstens 170 punten op 200 voor het examen
 2. externe kandidaat met minstens 170 punten op 200 voor het examen
 3. interne kandidaat met meer dan 150, maar minder dan 170 punten op 200 voor het examen
 4. externe kandidaat met meer dan 150, maar minder dan 170 punten op 200 voor het examen
 5. interne kandidaat met minstens 140, maar hoogstens 150 punten op 200 voor het examen
 6. externe kandidaat met minstens 140, maar hoogstens 150 punten op 200 voor het examen

Dit prioritaire systeem maakt deel uit van het interne bevorderingsbeleid van VIVAQUA, dat erop gericht is de ontplooiing van de mensen die al voor VIVAQUA werken te bevoordelen.

Een kandidaat die tot driemaal toe een post weigert, verliest zijn plaats in de wervingsreserve.

De wervingsreserve is over het algemeen drie jaar geldig. Als u, na afloop van de geldigheidsperiode, in een nieuwe wervingsreserve wilt worden opgenomen, moet u naar een nieuwe vacature solliciteren.