Gezochte profielen

VIVAQUA wenst verschillende medewerkers aan te werven voor betrekkingen die momenteel vacant zijn.

PROFIELEN WAARNAAR WE MOMENTEEL OP ZOEK ZIJN :

 

BEHEERDER VAN WERKTERREINEN VOOR DRINKWATER/SANERING (M/V/X)

BEDIENERS VOOR ZIJN SCHALENFABRIEK (M/V/X)

AANKOPER (M/V/X)

EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE DISTRIBUTIE EN SANERING (M/V/X)

WERKPLAATSMECANICIEN (M/V/X)

KANTONNIER (M/V/X)

STATIONSELEKTRICIEN (M/V/X)

WERFARBEIDER (M/V/X)

BEDIENER GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN (M/V)

MONSTERNEMER (M/V/X)

 

BEHEERDER VAN WERKTERREINEN VOOR DRINKWATER/SANERING (M/V/X)

 

Met het oog op een onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest organiseert VIVAQUA, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een proef van beheerder van werkterreinen voor drinkwater/sanering.

 

De functie:


Als beheerder van werkterreinen bent u verantwoordelijk voor
• de planning en de organisatie van het werk van uw ploegen, uw interventies en uw werkterreinen
• bijstand en advies aan uw ploegen, follow-up en controle van de kwaliteit en de kwantiteit van het werk
• het beheer en de oplossing van de uitdagingen op het vlak van techniek en human resources
• het administratief beheer van uw dossiers

 

 

Uw profiel:


● U bent in het bezit van ten minste het diploma van het hoger secundair onderwijs, ten hoogste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor) en hebt minimaal één jaar ervaring in een gelijkaardige functie
● U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en houdt zich aan de deadlines alsook aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
● U houdt ervan om een ploeg te leiden en uw medewerkers te motiveren
● U hebt goede communicatieve vaardigheden
● U hecht veel belang aan de veiligheid
● U bent flexibel en autonoom
● U hebt een vlotte pen

 

 

Uw troeven:


● Ervaring in hydraulica en/of technologie bij werken burgerlijke bouwkunde en de specifieke toepassingen ervan voor aanleg en/of renovatie van distributieleidingen en/of riolen vormt een pluspunt

Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

 

Ons aanbod:


• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 109 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

De aanwervingsprocedure

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 26 oktober 2019
 • Algemene kennis inzake hydraulica, drukverlies, stutblokken en pompen
 • Stedelijke hydraulica (waterdistributie en sanering)
 • Organisatie en follow-up van werken
 • Plannen en opmetingsstaten lezen en controleren
 • Controle en opmaak van bestekken
 • Veiligheidsregels en signalisatie van mobiele en vaste bouwplaatsen
 • Algemene kennis inzake burgerlijke bouwkunde, wegenwerken
 • Opmaak van technische verslagen (Word, Excel, ...)

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: tussen dinsdag 12 en vrijdag 15 november 2019
 • Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
 • Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de functie van beheerder van werkterreinen worden beoordeeld en met name:
  – resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
  – aanpassingsvermogen
  – capaciteit om ploegen te leiden
  – capaciteit om werkterreinen te beheren
  – communicatievaardigheid 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be.

 

Uiterste datum van inschrijving: zondag 13 oktober 2019

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

BEDIENERS VOOR ZIJN SCHALENFABRIEK (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een examen met het oog op de aanwerving van vier bedieners voor zijn schalenfabriek.

 

De functie

Als bediener voor de schalenfabriek moet u
● de machines voor de productie van schalen opstarten, regelen, bedienen en controleren, waarbij u ook op de kwaliteit van het product let volgens de strenge kwaliteitsnormen (aspect, afmetingen, ...)
● in computerprogramma's gegevens invoeren in verband met de productie/de kwaliteit
● helpen bij de aanvoer van grondstoffen, zodat de productiemachines kunnen blijven draaien
● de verschillende productiemachines schoonmaken en controleren
● courante onderhoudswerken uitvoeren
● de brigadier of een collega van uw ploeg vervangen als die afwezig is

De in te vullen posten bevinden zich in Brussel (Anderlecht) en houden een drieploegenstelsel in:
● 6.30 - 15.10 uur / 14.30 - 23.10 uur / 22.30 - 7.10 uur (2 dagen voormiddag / 2 dagen rust / 2 dagen namiddag / 2 dagen nacht / 2 dagen rust)

● Bepaalde verlofperiodes zijn vast: de eerste drie weken van de bouwvakantie, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 2 januari
● Er kan een parkeerplaats worden aangevraagd.

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (of het getuigschrift van het lager secundair onderwijs) en ten hoogste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor)
● U werkt nauwkeurig en methodisch
● U bent dynamisch en beschikbaar
● U bent stressbestendig
● U hebt oog voor kwaliteit
● U kunt zich gemakkelijk aanpassen en bent leergierig
● U houdt zich aan de deadlines alsook aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
● U bent flexibel
● U kunt uw collega's motiveren
● U bent bereid een erkenning te behalen om een hoogwerker te mogen besturen

Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 2 455 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

De selectieprocedure

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 5 oktober 2019
• Kennis van de werktuigen, natuurlijke stoffen en kunststoffen
• Bewerkingstechnieken voor hout en kunststoffen
• Kennis van de veiligheidsmaatregelen
• Logisch redeneren en rekenen

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

Mondeling examen: tussen maandag 18 en vrijdag 22 november 2019
• Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
• Bedienen van machines met grafische interface
• Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van bediener schalenfabriek worden beoordeeld en met name:
– teamgeest en zin voor samenwerking
– zin voor veiligheid
– autonomie

   
De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van bediener schalenfabriek.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR @vivaqua.be • fax: 02 518 84 54.


Uiterste datum van inschrijving: zondag 22 september 2019

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

AANKOPER (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een examen met het oog op de aanwerving van een aankoper.

 

De functie

U maakt deel uit van het departement Aankopen, brengt rechtstreeks verslag uit aan de verantwoordelijke voor het departement en bent samen met uw collega's verantwoordelijk voor het beheer van de aankoopdossiers met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten: opmaak en verzending van offerteaanvragen, analyse van offertes, opmaak van bestelbonnen en overeenkomsten, follow-up van de bestellingen en overeenkomsten. U stelt aankondigingen van opdracht en bestekken op. U organiseert en leidt vergaderingen met interne medewerkers en met de leveranciers (marktverkenning, onderhandelingen, beheer van geschillen, …). U stelt brieven en verslagen op en coördineert de follow-up van de dossiers.

 

 

Uw profiel

• U bent in het bezit van ten minste een master/licentiaat van het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van het lange type, met minimaal vijf jaar relevante ervaring op commercieel vlak (aankoop, verkoop, ...)
• U bent tweetalig (NL/FR), zowel mondeling als schriftelijk
• U beschikt over goede schrijfvaardigheden
• U hebt zin voor synthese en analyse
• U kunt zich vastbijten in de follow-up van uw dossiers
• U kunt goed overweg met kantoorsoftware (Excel, Word)
• U bent stressbestendig en kunt een groot werkvolume verzetten
• U neemt initiatief
• U bent flexibel en werkt planmatig en methodisch
• U kunt in ploegverband werken en kunt uw verschillende taken ook zelfstandig uitvoeren
• U werkt klantgericht en bent vlot in de omgang

 

 

Uw troeven

U hebt ervaring

● op het vlak van overheidsopdrachten
● in de aankoop van IT-oplossingen, financiële producten, juridische diensten, openbare werken en/of goederen van technische aard (elektromechanische of andere)
● in een aankoopdienst van een nutsbedrijf
● met het leiden van een ploeg

 

 

Ons aanbod

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 4 532 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

Selectieprocedure

Praktisch en mondeling selectie-examen: tussen zaterdag 19 en zaterdag 26 oktober 2019
● Praktijkgeval aan de hand waarvan de analytische competenties en de kennis in verband met het domein van de aankopen worden beoordeeld

● Gesprek aan de hand waarvan de geschiktheid, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor aankoper worden beoordeeld en met name:
     – teamgeest en zin voor samenwerking
     – resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
     – aanpassingsvermogen
     – planning en organisatie
     – zin voor synthese

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het praktisch en mondeling selectie-examen worden voor het praktisch examen opgeroepen.

 

Praktisch examen: tussen maandag 4 en zaterdag 9 november 2019
Praktijkgeval aan de hand waarvan de competenties op het vlak van kantoorsoftware, de schrijfvaardigheid en de analytische competenties en de kennis in verband met het domein van de aankopen worden beoordeeld

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, worden opgeroepen voor een assessment. Wie een gunstig advies op het assessment krijgt, is geslaagd voor het examen.
 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma en eventueel van het bewijs van taalkennis van Selor (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu)) naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be • fax: 02 518 84 54.


Uiterste datum van inschrijving: maandag 7 oktober 2019 om 23.59 uur

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE DISTRIBUTIE EN SANERING (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een examen met het oog op de aanwerving van een exploitatieverantwoordelijke distributie en sanering.

 

De functie

Als verantwoordelijke voor het Brusselse net van VIVAQUA in de westelijke zone moet u
● zorgen voor de doeltreffende werking van een pool van distributie- en saneringsactiviteiten die een helft van het Brusselse Gewest beslaan. Er worden momenteel voor deze activiteiten ongeveer 80 personen van alle niveaus ingezet.
Deze activiteitenpool beheert de aanleg van nieuwe vertakkingen, de dringende interventies (lekken, verzakkingen, ...), de aanleg van bepaalde leidingen, de (beperkte) renovatie van bepaalde riolen en de vervanging van meters
● erop toezien dat de klant centraal staat bij alle interventies van beide sectoren
● de coherente toepassing van de VIVAQUA-regels, zowel op technisch, op administratief als op veiligheidsgebied, superviseren
● (op korte termijn) deelnemen aan de wachtrol voor leidinggevenden
● helpen bij de activiteiten van de Directie Exploitatie Netten, nieuwe projecten, de verspreiding van de informatie, de betrekkingen met de gemeenten, ...
● de ploegen motiveren en hun de nodige informatie bezorgen, met name inzake wetgeving

Deze vacature bevindt zich op de hoofdzetel. Uw ploegen worden echter ingezet voor de exploitatie van het westelijke gedeelte van het Brusselse net van VIVAQUA (in Anderlecht en Vorst).

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit zijn van een master industrieel of burgerlijk ingenieur, richting bouwkunde 
● U beschikt over een goede kennis van het beheer van werkterreinen, de uitgraving van sleuven, meer bepaald van beschoeiing, en de follow-up van de planning van de werken
● U houdt zich aan de deadlines alsook aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
● U houdt ervan een ploeg te sturen en te leiden en bent in staat uw medewerkers te motiveren
● U hecht veel belang aan de veiligheid
● U bent flexibel en autonoom
● U werkt klantgericht: u voldoet aan de behoeften van onze abonnees en klanten
● U kunt zowel in het Nederlands als het Frans communiceren
● Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis dat door Selor is uitgereikt (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 - elementaire kennis (nu)).
Als u niet over het vereiste bewijs van taalkennis beschikt, wordt er tijdens de aanwervingsprocedure een buitengewone examensessie georganiseerd bij Selor.

 

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 4 249 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.

 

 

De selectieprocedure

Selectie-examen op donderdag 3 en/of vrijdag 4 oktober 2019

Screening van het cv (in te vullen model) ten opzichte van de opdrachten en het profiel en screening van de motivatiebrief

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

Mondeling examen op vrijdag 25 oktober 2019: gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van adjunct-assistent (burgerlijke bouwkunde) worden beoordeeld en met name:
O teamgeest en zin voor samenwerking
O zin voor veiligheid
O autonomie
O resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
O klantgerichtheid
O aanpassingsvermogen
O planning en organisatie
O zin voor synthese         

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, worden opgeroepen voor een assessment. Wie een gunstig advies op het assessment krijgt, is geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma en eventueel van het bewijs van taalkennis van Selor (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu)) naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be • fax: 02 518 84 54.


Uiterste datum van inschrijving: zondag 29 september 2019 om 23.59 uur

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

WERKPLAATSMECANICIEN (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een selectie-proef met het oog op de aanwerving van drie werkplaatsmecanicien.

 

De functie

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van het wagenpark en het materieel van VIVAQUA (voertuigen, machines, bouwplaatsmaterieel, klein materieel, pompen, afsluiters, …).
U onderhoudt en herstelt de machines met thermische motor (benzine en diesel) en elektrische motor.

De standplaatsen van stationselektricien bevinden zich te Brussel (Linthoutstraat, 41 – 1030 Brussel).

 

 

Uw profiel

U bent in het bezit van ten minste een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs (of van het lager secundair onderwijs), richting mechanica (of aanverwante richting) en van ten hoogste een diploma van het hoger secundair onderwijs, richting mechanica (of aanverwante richting).

De beambten die geen diploma in de gewenste richting hebben behaald, maar in het bezit zijn van een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs (of van het lager secundair onderwijs) en kunnen aantonen dat ze ten minste vijf jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie hebben, mogen zich kandidaat stellen.

• U hebt kennis van algemene mechanica van auto's en vrachtwagens van alle types en alle laadvermogens alsook van de mechanica van toebehoren, werkmaterieel, bouwplaatsmachines, maaimaterieel, pompen, afsluiters, ...
• U hebt goede kennis van auto-elektriciteit en elektronica
• U bent technisch aangelegd en kunt alle soorten mechanische problemen oplossen
• U bent in staat om plannen, schetsen en technische documenten in verband met materieel te begrijpen en kunt een diagnose interpreteren met behulp van geschikt gereedschap en/of geschikte meetapparatuur
• U beschikt over een goede kennis van goederenbehandeling en hijstoestellen

 

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 2 455 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

De selectieprocedure

Selectie-examen tussen dinsdag 15 en vrijdag 18 oktober 2019 :

Praktijkgeval met het oog op de beoordeling van
• de algemene mechanica van voertuigen (auto, bestelwagen, vrachtwagen) en machines (klein materieel met thermische en/of elektrische motor, aggregaten, minigraafmachines, bouwplaatsmachines, …)
• de basiskennis algemene mechanica (op maat brengen, draaien, schroefdraad en lagers)
• de basiskennis elektriciteit van voertuigen/machines
• de basiskennis van de veiligheidsvoorschriften

 

Praktisch en mondeling examen tussen dinsdag 12 en vrijdag 15 november 2019 :

• Zelfde stof als voor het praktisch en mondeling selectie-examen
• Praktijkgeval en gestandaardiseerd gesprek aan de hand waarvan de geschiktheid,
de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de
betrekking van werkplaatsmecanicien kunnen worden beoordeeld en met name:
 o autonomie
 o zin voor veiligheid
 o samenwerking

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van werkplaatsmecanicien.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be.

 

Uiterste datum van inschrijving: maandag 30 september 2019

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

KANTONNIER (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een examen met het oog op de aanwerving van een kantonnier.

 

De functie

Als kantonnier

● vrijwaart u de kwaliteit van het water en de watervoorziening binnen de grenzen van uw kantonnement:
- u houdt toezicht op de eigendommen, de installaties en de beschermingsgebieden en helpt om ze in perfecte staat te houden (o.a. de kunstwerken die toegang verschaffen tot het water)
- u helpt ervoor te zorgen dat de winnings-, aanvoer- en opslagkunstwerken goed functioneren en voert de manoeuvres op de aanvoerleidingen uit
- u reageert als eerste bij een incident op het productie-/aanvoernet en beslist welke maatregelen eerst moeten worden toegepast

● Belangrijkste technische taken
- U doet geregeld uw ronde om toezicht te houden op de staat van de zones en controleert het water op bepaalde plaatsen (winpaviljoenen, meetkamers, zinkerhoofden, reservoirs)
- U controleert en verifieert de goede werking van de ontsmettingsinrichtingen en de toestellen voor automatisch toezicht op het water
- U gaat de volgende parameters na: helderheid, geur en smaak van het water
- U spoort de (mogelijke risico's op) verontreiniging van het gewonnen en aangevoerde water op en maakt de omwonenden hiervan bewust
- U stelt winningen, feeders, reservoirs of collectoren buiten dienst en opnieuw in dienst voor schouwingen, schoonmaakbeurten of herstellingen, overeenkomstig het opgemaakte programma
- U draait elk jaar de ontluchtingskranen en afsluiters die zich in de winningen en op de aanvoerleidingen bevinden systematisch open en dicht (in coördinatie met de hiërarchie)

● Belangrijkste administratieve taken
- U maakt de onderzoeksverslagen in verband met de verzoeken tot gebruik van een inneming door een derde op
- U verstuurt intern alle informatie over de installaties en activiteiten die een invloed zouden kunnen hebben op de eigendommen van VIVAQUA of die een risico op beschadiging van zijn installaties inhouden

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste het getuigschrift van het secundair onderwijs van de tweede graad (of het getuigschrift van het lager secundair onderwijs) en ten hoogste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor)
● Rekening houdend met de plaats van de winzones bent u van de Franse taalrol
● U werkt resultaatgericht: u bent in staat om u op een gerichte, vastberaden en standvastige manier in te zetten om de vastgelegde doelstellingen te behalen op het vlak van kwaliteit, hoeveelheid en termijnen
● U werkt planmatig, bent autonoom en flexibel en bent in staat om uw tijd doeltreffend in te delen
● U hebt oog voor veiligheid
● U kunt een situatie goed inschatten en een snelle beslissing nemen, rekening houdend met de dringendheid of de ernst ervan, om onder andere
  - de veiligheid van de mensen en het verkeer te waarborgen
  - toe te zien op de continuïteit van de aanvoer
● U bent vlot in de omgang met zowel de collega's als de externe gesprekspartners (omwonenden)
● U hebt een basiskennis van het lezen van plannen en/of hydraulica en leert snel bij
● Voldoende kennis van de kantoorsoftware (Word en Excel) is een troef

Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 2 950 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (dienstwoning, hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

De selectieprocedure

Selectie-examen: tussen maandag 23 en maandag 30 september 2019
De kandidaten ontvangen vanaf 23 september een cv-model dat uiterlijk 30 september ingevuld moet worden teruggestuurd naar HR@vivaqua.be. Als u dit te laat indient, gaan we ervan uit dat u zich terugtrekt.

Screening van het cv (in te vullen model) ten opzichte van de opdrachten en troeven en screening van de motivatiebrief.

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: tussen maandag 21 en woensdag 23 oktober 2019: gesprek en praktijkgeval aan de hand waarvan de (fysieke) geschiktheid, de technische kennis en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van kantonnier worden beoordeeld en met name:
- persoonlijke organisatie (motivatie)
- autonomie en plichtsbesef
- besluitvorming
- lezen van plannen
- schrijfvaardigheid                                                                                                                 
     

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van kantonnier.
 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR @vivaqua.be • fax: 02 518 84 54.


Uiterste datum van inschrijving: zondag 22 september 2019

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

STATIONSELEKTRICIEN (M/V/X)

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanovereenkomst op zoek naar meerdere jonge collega's voor de functie van stationselektricien.

 

Uw functie
De taken van een stationselektricien zijn:
● montage, bedrading en aanpassing van elektrische drijfkrachtinstallaties en besturings- en bewakingssystemen (HS en LS)
● onderhoud en herstelling van elektromechanische uitrustingen in industriële installaties voor drinkwaterproductie en -aanvoer en in de daarmee verbonden gebouwen (HS en LS)
● toezicht op diezelfde installaties en opneming van werkingsgegevens

 

 

Uw profiel
● U bent in het bezit van ten minste het getuigschrift van het lager secundair onderwijs (of het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs) en ten hoogste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor), richting elektriciteit (of een aanverwante richting)
● Techniek boeit u
● U werkt graag in teamverband, maar kunt ook zelfstandig werken

 

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

Ons aanbod
• Een startbaanovereenkomst van twaalf maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden als u voldoening schenkt) en de mogelijkheid om een overeenkomst van onbepaalde duur te krijgen als u slaagt voor een intern examen
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een brutomaandloon van minimaal 2 172 euro, dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

De standplaatsen van stationselektricien zijn Brussel, Brain-l'Alleud en Tailfer (Profondeville).

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel – e-mail: HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.

 

WERFARBEIDER (M/V/X)

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanovereenkomst op zoek naar een jonge collega voor de functie van werfarbeider.

 

Uw functie
Als werfarbeider
- voert u in teamverband dagelijks zwaar buitenwerk uit (grondwerken, manuele goederenbehandeling)
- helpt u bij de manuele werken voor de aanleg van leidingen
- voert u onderhoudswerken uit op het rioolnet en het aanvoernet
- voert u burgerlijke bouwwerken uit (herstellingen, metselwerk, ...)
- werkt u in besloten ruimten (inspectiekamers, riolen, collectoren, ...)

 

 

Uw profiel
- U bent in het bezit van ten hoogste het diploma van het hoger secundair onderwijs
- U kunt in teamverband werken
- U hebt een goede lichamelijke conditie
- U beschikt over een rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt)
- Een opleiding en/of een positieve ervaring als handlanger of in elk ander beroep van het bouwbedrijf (ruwbouw, metselwerk, loodgieterij, verwarming, laswerk, bediening van gereedschapswerktuigen, bewapeningswerk, bekistingswerk, ...) is een troef
- U kunt zich mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands en/of het Frans (om kleine werkverslagen op te maken)

 

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

Ons aanbod
• Een startbaanovereenkomst van twaalf maanden
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een loon dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)


Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog  uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.

 

BEDIENER GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN (M/V)

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanovereenkomst op zoek naar een bediener gereedschapswerktuigen.

 

Uw functie:

Als bediener gereedschapswerktuigen :
• vervaardigt u in samenspraak met uw directe verantwoordelijke allerhande serie- en stukproducties op basis van een schets, tekening of model 
• staat u in voor het instellen, bedienen en controleren  van diverse conventionele gereedschapswerktuigen (draaibank, freesmachine, boormachine, zaagmachine, ponsmachine, slijpmachine…)
• controleert u de nauwkeurigheid van het uitgevoerde werk aan de hand van precisiemeetinstrumenten
• staat u in voor het dagelijks onderhoud en reinigen van de gebruikte machines
• vervaardigt en herstelt u eigenhandig uw benodigd gereedschap

 

 

Uw profiel:

U bezit minstens een getuigschrift van het lager beroepsonderwijs (richting metaalbewerking).

Uw troeven :
• U houdt zich aan de deadlines en behaalt de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
• U hecht veel belang aan veiligheid en netheid
• U bent flexibel, plichtsgetrouw en een teamspeler
• U bent leergierig
• U bent in het bezit van een rijbewijs B

 

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

VIVAQUA biedt een startbaanovereenkomst van 12 maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden in sommige gevallen), een boeiende functie vol uitdagingen en een aantrekkelijk salaris in een sociaal geëngageerd bedrijf.

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.

 

MONSTERNEMER (M/V/X)

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanovereenkomst op zoek naar een jonge collega voor de functie van monsternemer.

 

Uw functie
Als monsternemer in het laboratorium bent u verantwoordelijk voor uw 'ronde' en de betrekkingen met de interne en externe klanten. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het laden van de uitrusting en apparatuur in uw voertuig. U beheert de wijziging van de status van de monsters (ontvangst of schrapping) en de registratie van de metingen ter plaatse in de daartoe bestemde IT-applicatie. U zorgt voor de verdeling, het bewaren en de opslag van de monsters in de juiste koelkasten (afhankelijk van de discipline). U bent ook belast met de etikettering en het vervoer van de monsters, de dagelijkse registratie van de minimum- en maximumtemperatuur van de koelruimte in uw voertuig en de bewaring van de gegevens.

 

 

Uw profiel
- U bent in het bezit van ten minste het getuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs, richting chemie of wetenschappen, en van ten hoogste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor), richting chemie of wetenschappen
- U kunt zowel in ploegverband als zelfstandig werken
- U bent stressbestendig
- U kunt een groot werkvolume aan
- U bent in het bezit van een rijbewijs B en houdt ervan om rond te rijden
- U bent niet bang om initiatief te nemen en kunt uw werk zelfstandig plannen
- U hebt een goede lichamelijke conditie en de behandeling van lasten schrikt u niet af
- U bent vlot in de omgang, zowel met de klanten, uw collega's als uw meerderen
- Met uw niveau van tweetaligheid NL/FR kunt u zich voorstellen, toegang vragen tot bepaalde lokalen en installaties en uw opdracht toelichten

 


Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

Ons aanbod
• Een startbaanovereenkomst van twaalf maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden als u voldoening schenkt)
• Een aantrekkelijke functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een brutomaandloon van minimaal 2 121 euro, dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma en van uw identiteitskaart naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

 

PROFIELEN WAARNAAR WE REGELMATIG OP ZOEK ZIJN (open sollicitatie):
 
• Administratief beambten (niveau lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs, graduaat en universitair)
• Boekhouders (niveau hso en graduaat/bachelor)
• Werfarbeiders
• Loodgieters
• Lassers
• Mecaniciens (niveau lso en hso)
 

Solliciteer op HR@vivaqua.be

 

VIVAQUA respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel in het kader van het privacycharter te verwerken.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.