Aller au contenu

Slimme meters

VIVAQUA neemt deel aan het Europese project SMART.MET

Het project SMART.MET, onder leiding van zeven Europese waterbedrijven, is bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren voor het verzamelen en beheren van de gegevens van de drinkwaternetten via slimme meters, en dit door middel van een gemeenschappelijke Précommerciële inkoop (Pre-Commercial Procurement – PCP), die in drie fases is opgesplitst: de eerste fase richt zich op de verkenning en het ontwerp van een oplossing (afgerond), de tweede fase op de ontwikkeling van een operationeel prototype (afgerond) en de derde fase op het testen op grote schaal in de praktijk (gaat nu van start).

Op 27 maart 2020 heeft het consortium SMART.MET de namen bekendgemaakt van de drie bedrijven die met succes en met bevredigende resultaten fase 2 hebben voltooid en dus in aanmerking komen om deel te nemen aan fase 3, de ‘testfase’ voor de oplossingen van slimme watermeters. Het consortium heeft op 10 juni 2020 een offerteaanvraag voor fase 3 gelanceerd, met een tijdschema dat werd bijgewerkt en aangepast aan de COVID-19-context.

Na de voltooiing van de fases 1 en 2 – waarin respectievelijk een proof of concept moest worden voorgesteld en een prototype moest worden ontwikkeld – zijn drie van de vier oorspronkelijke bedrijven erin geslaagd om de functionaliteit van hun innovatieve technologische oplossingen voor slimme watermeters en de validiteit van de prototypes voor al hun componenten aan te tonen: meter, communicatie-infrastructuur en controlesystemen. 

De volgende drie bedrijven werden verzocht een offerte in te dienen: 

  • Dynamic Consulting, Abering Contadores de Agua, Gomez Group Metering (Spanje) 
  • Hydroko, Ng (België)
  • Telereading (Italië)

Deze bedrijven hebben belangrijke innovaties voorgesteld voor slimme watermeters, gebaseerd op nieuwe aangesloten systemen. Volgens de voorgestelde oplossingen zouden de waterbedrijven in real time moeten kunnen beschikken over precieze meetgegevens, waardoor het beheer van het net inzake lekdetectie, de optimalisering van de hoeveelheid geleverd water en de dienstverlening aan de klant kunnen worden verbeterd. De bedrijven hebben bijzondere aandacht besteed aan de beveiliging van de gegevens door voor te stellen om systemen voor cyberveiligheid en encryptie te integreren in de overdracht van de gegevens van de meters. Op die manier wordt de toegang tot de verzamelde gegevens strikt beperkt en beschermd. 

In deze eindfase zullen de kenmerken en de functionaliteiten van de prototypes van slimme watermeters op grote schaal worden getest (elke keer driehonderd meters) op vijf verschillende sites met een enorme diversiteit: stedelijk, landelijk en gemengd gebied en plaatsen waar de bedrijven die deel uitmaken van de groep van aankopers actief zijn: streek van Sélestat (Frankrijk), Vicence (Italië), Zafra (Spanja), Luik en Herstal (België) en Boedapest (Hongarije).

SMART.MET (PCP voor slimme watermeters)

SMART.MET is een Europees project dat in 2017 werd gelanceerd en dat wordt gefinancierd in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Het is bedoeld om het onderzoek te stimuleren dat gericht is op de vraag naar ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen voor slimme meters, die ten volle beantwoorden aan de behoeften van de waterbedrijven. 

De slimme meting van watergegevens kondigt zich aan als een doeltreffende oplossing voor de uitdagingen waarmee de meeste Europese waterbedrijven tegenwoordig worden geconfronteerd, of het nu gaat om extreme gebeurtenissen die te wijten zijn aan de klimaatverandering of om de noodzaak om verouderde infrastructuren te vervangen. De toegang tot precieze gegevens in real time kan immers bijdragen tot een vermindering van de exploitatiekosten en tot een prioritering van de investeringen in infrastructuur, terwijl het dagelijkse beheer van de netten en de dienstverlening aan de klanten worden verbeterd. 

Precommerciële inkoop (Pre-Commercial Procurement – PCP) zijn overheidsopdrachten voor aanneming van diensten betreffende onderzoek en ontwikkeling. Het is een uniek instrument om de concurrentie aan te moedigen bij de ontwikkeling van hoogwaardige alternatieve oplossingen en tegelijkertijd een passend antwoord op de gemeenschappelijke behoeften te bieden en nieuwe afzetmarkten voor de bedrijven te openen. 

De groep van aankopers bestaat uit zeven waterbedrijven uit vijf EU-landen, waaronder VIVAQUA en de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) in België, die in het project SMART.MET samenwerken om de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het aflezen vanop afstand van de meters te begeleiden. 

Meer informatie

Dit project wordt gefinancierd door Horizon 2020, het subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese Unie, in het kader van de subsidieovereenkomst nr. 731996 

© 2022 Vivaqua | Cookies policy