VIVAQUA is …

VIVAQUA is een van de belangrijkste Belgische intercommunales voor de productie en de distributie van drinkwater.

 

VIVAQUA ontwikkelt en exploiteert de diensten en installaties voor de winning, de behandeling, het transport, de opslag en de distributie van drinkwater.

Het stelt ongeveer 1 500 mensen tewerk.

 

VIVAQUA werd in 1891 opgericht om de Brusselse voorsteden van drinkwater te voorzien. Vandaag levert het al het in het Brusselse Gewest gedistribueerde drinkwater en bevoorraadt het een deel van het Waalse Gewest. Elke dag levert VIVAQUA zo 365 410 m³ drinkwater aan 2,25 miljoen inwoners.
 

De kwaliteit van het geleverde water garanderen, is een van de prioriteiten van VIVAQUA. Het drinkwater moet beantwoorden aan ruim 55 door de gewesten en Europa vastgelegde kwaliteitscriteria. Elk jaar worden zowat 240 000 analyses verricht.
 

Water is een natuurlijke rijkdom. VIVAQUA exploiteert het, maar verliest daarbij de natuur, hen die erin leven en de toekomstige generaties niet uit het oog.

VIVAQUA verenigt 23 steden en gemeenten én een intercommunale.

VIVAQUA is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Lees het strategisch plan

 

Het plan in een oogopslag