Opdracht

Kwaliteitswater voor iedereen

De opdracht van VIVAQUA is het hele jaar door, de klok rond, bestendig kwaliteitsvol water leveren alsook afvalwater opvangen en zuiveren.

Die opdracht omvat de activiteiten productie (winning, eventuele behandeling, kwaliteitscontrole), transport, opslag, analyse, distributie (exploitatie, onderhoud en uitbreiding van het net), sanering en strijd tegen overstromingen.

De kwaliteit van het drinkwater hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van het water in zijn natuurlijke staat, m.a.w. voordat het gewonnen wordt. Een groot deel van de activiteit van VIVAQUA is dus gericht op het behoud van de rijkdommen, via de bescherming van de onmiddellijke omgeving van zijn win- en aanvoerinstallaties, maar ook via de sanering en de strijd tegen overstromingen

 

Water van een onberispelijke kwaliteit

Water is essentieel voor het leven en speelt een belangrijke rol in de voeding en de hygiëne, m.a.w. voor de gezondheid.

Leidingwater is drinkbaar, wat betekent dat het zonder gevaar voor de gezondheid kan worden gedronken. Het moet voldoen aan meer dan vijftig parameters aangaande de samenstelling, de helderheid en de smaak, die het bewijs leveren van de kwaliteit van het water. De kwaliteitsnormen voor het water dat in België wordt gedistribueerd, worden vastgelegd in de gewestelijke wetgeving. Deze is soms strikter dan de Europese normen en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

De kwaliteit van het geleverde water stoelt op drie elementen:

- de bescherming van de rijkdommen

- een geschikte behandeling van het gewonnen water

- een strenge controle

 

- Bescherming

VIVAQUA beschermt de zuiverheid van zijn grondwater door de terreinen aan te kopen waarin zijn waterwinningen liggen en waardoor zijn aanvoerleidingen lopen. In de loop der jaren heeft VIVAQUA echte beschermingsgebieden gecreëerd, waarin menselijke activiteit verboden of beperkt is. Vandaag houdt het permanent toezicht op bijna 1 200 hectare rond zijn winningen en op ongeveer 350 hectare met de aanvoerleidingen. Eind jaren negentig werd de afbakening van voorkomingsgebieden rond de winningen bij wet vastgelegd.

 

- Behandeling

Het grootste deel van het door VIVAQUA gewonnen grondwater is van nature drinkbaar en behoeft geen bijzondere behandeling. Het oppervlaktewater, dat wordt gewonnen op de site van Tailfer, moet vóór de distributie worden verwerkt tot ‘drinkbaar’ water. Na de behandeling die het water ondergaat, beantwoordt het aan de wettelijke kwaliteitsnormen.

 

- Controle

De kwaliteit van het VIVAQUA-water wordt voortdurend gecontroleerd door het VIVAQUA-laboratorium, vanaf de winplaats tot aan de kraan van de verbruiker. VIVAQUA verricht jaarlijks meer dan 250 000 analyses. 
 

Water voor iedereen, de klok rond

VIVAQUA is een openbaar bedrijf dat de watervoorziening van de huidige verbruikers en van de toekomstige generaties garandeert. Veiligheid, respect en solidariteit zijn de grootste aandachtspunten van het bedrijf.

VIVAQUA verdedigt het idee dat water een recht is. Iedereen moet dus tegen een billijke prijs toegang hebben tot hetzelfde product en tot dezelfde dienstverlening. Door zijn economisch beheer slaagt VIVAQUA erin zijn product en zijn diensten te blijven leveren tegen een stabiele prijs.

Omdat de VIVAQUAmedewerkers zich bewust zijn van hun opdracht – dienstverlening aan het publiek – luisteren ze naar de verbruiker en verbinden ze er zich toe om aan iedereen een product én een dienst van onberispelijke kwaliteit te leveren.