Maatschappelijk engagement

De verbintenis van VIVAQUA stoelt op drie grote principes:
 

- dynamiek

VIVAQUA is een goed presterend en dynamisch bedrijf dat inzet op de toekomst en de ontwikkeling van zijn activiteiten.

De VIVAQUA-medewerkers geven elke dag blijk van hun bekwaamheden en hun reactiesnelheid. Ze maken van VIVAQUA een bedrijf dat voortdurend in beweging is.

 

- verantwoordelijkheid

De watervoorziening van de komende generaties vrijwaren: een taak die VIVAQUA aankan, dankzij zijn beleid van duurzame ontwikkeling, met bescherming van de rijkdom ‘water’ en van de natuur als een van de hoekstenen. VIVAQUA geeft ook blijk van verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn medewerkers, de burgers en zijn klanten, want veiligheid, respect en solidariteit zijn de speerpunten van zijn beleid.

 

- toewijding

Ten dienste staan van het publiek vergt plichtsbesef, motivatie en overtuiging. VIVAQUA beschikt over medewerkers die trots zijn op hun vak. Ze zijn bereid te luisteren naar de gebruikers en verbinden er zich toe een vitaal product en een noodzakelijke dienst te leveren, ongeacht de omstandigheden en de plaats.

 

De bewustmaking van de verbruikers

VIVAQUA is een bedrijf dat dicht bij zijn klanten staat. Het voert daartoe een beleid om informatie te verstrekken aan de burgers, zijn partners en zijn mandatarissen.

 

Zo ontvangt VIVAQUA het publiek in een aantal van zijn installaties (Modave, Vedrin en Tailfer) en neemt het deel aan allerlei evenementen om de vragen van de verbruiker te beantwoorden en de bezorgdheid bij hem weg te nemen. Aan de gemeenten-vennoten stelt het ook affiches en tentoonstellingen over leidingwater voor.

 

De verantwoordelijkheid tegenover de medewerkers

VIVAQUA is er zich van bewust dat de bekwaamheid, de motivatie, de doeltreffendheid en het plichtsbesef van zijn medewerkers een uiterst belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van zijn opdrachten en daarom investeert het in de informatie, de opleiding en het welzijn van zijn personeel. Het stelt het nodige gereedschap en de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking en hecht veel belang aan de begeleiding van nieuwe werknemers.

 

De fairtradeverbintenis

Om de eerlijke handel te steunen, die de betaling van een correcte prijs garandeert zodat de producenten uit het Zuiden de kosten kunnen dekken voor een duurzame productiewijze en voor de behoeften van hun familie, heeft VIVAQUA het Max Havelaar-charter ondertekend. De intercommunale organiseert regelmatig acties om het personeel voor deze verbintenis gevoelig te maken. Sinds 2013 is al de koffie, thee en suiker die in de verschillende installaties van VIVAQUA verbruikt wordt 100 % fairtrade. In 2013 heeft het bedrijf eveneens een Havelaar met twee sterren gekregen.