Het transport en de distributie van drinkwater

VIVAQUA zorgt voor het transport van het drinkwater vanaf de productiesites tot bij de eindverbruiker, of tot aan de ingang van het distributienet van de gemeenten of instellingen die het van water voorziet.

 

Daartoe exploiteert VIVAQUA een net bestaande uit 5 000 kilometer leidingen, reservoirs en kunstwerken voor drukregeling.

  • 500 km aanvoerleidingen (tussen de winsites en de grote reservoirs verspreid over het hele grondgebied dat door VIVAQUA van water wordt voorzien)
  • 230 km verdeelleidingen (tussen de reservoirs en de ingang van het gemeentelijk of het intercommunale distributienet)
  • 2 339 km voor de distributie (op het grondgebied van de gemeenten en de intercommunales die door VIVAQUA van water worden voorzien)

Aanvoer

Een tiental leidingen met grote diameter brengen het water van de winsites naar de plaats waar het verbruikt wordt.

Het water stroomt met natuurlijk verval door de leidingen met een kleine afhelling (aquaducten of collectoren) of wordt met behulp van pompen aangejaagd in de zogenaamde feeders.

In totaal telt het aanvoernet ongeveer 500 km leidingen. Het traject van het water wordt gecontroleerd en beheerd vanuit een centrale dispatching in Brussel, in de hoofdzetel van het bedrijf.

> De informatiefiche over het aanvoernet downloaden

Afsluitknopen leiden het water van de aanvoerleidingen naar de verschillende reservoirs of distributiezones af.

> De informatiefiche over de evenwichtstoren en de afsluitknoop van Mazy downloaden

 

Opslag

VIVAQUA slaat zijn drinkwater op in een vijftiental grote reservoirs die een grotere inhoud hebben dan watertorens. Ze kunnen helpen om aan de vraag van de verbruikers te voldoen, zelfs op momenten dat er tijdelijk minder water wordt geproduceerd.

Naast ‘bufferreservoirs’, die zich in de buurt van de productieplaats bevinden, beschikt VIVAQUA over vijf ‘hoofdverdeelreservoirs’, vanwaaruit verschillende distributiezones worden bevoorraad.

Het grootste reservoir staat in Callois, op het grondgebied van de gemeente Braine-l’Alleud. Er kan 120 000 m³ water in worden opgeslagen, voornamelijk afkomstig van Tailfer.

> De informatiefiche van het reservoir van Callois downloaden

 

Distributie

230 km leidingen brengen het water van de grote hoofdverdeelreservoirs tot aan gemeentelijke of intercommunale distributienetten.

VIVAQUA zorgt voor de technische, administratieve en commerciële diensten op het vlak van de waterdistributie in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, maar ook in sommige gemeenten in Waals-Brabant.

 

VIVAQUA zorgt ook voor verschillende diensten, zoals de opsporing van lekken, het onderhoud van de (bovengrondse en ondergrondse) hydranten of nog de bescherming van de leidingen tegen corrosie.

> De informatiefiche over de gespecialiseerde diensten downloaden

 

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdt VIVAQUA zich bezig met de klantendienst, de meteropneming, de facturering, de administratieve follow-up van de aanvragen om extra meters te plaatsen of om aansluiting op het distributie- en het rioolnet, …

 

Omdat VIVAQUA zijn dienstverlening inzake distributie wil blijven verbeteren, volgt het de technologische vernieuwingen in het domein van het water op de voet. Daarom neemt VIVAQUA deel aan het Europese project SMART.MET, dat in 2017 werd gelanceerd en dat wordt gefinancierd in het kader van het door de Europese Commissie opgestarte onderzoeksprogramma Horizon 2020. Het project SMART.MET, onder leiding van een groep van zeven Europese waterbedrijven (waaronder VIVAQUA), is bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren voor het verzamelen en beheren van de gegevens van de drinkwaternetten via slimme meters (communicerende meters). 

 

Als deskundige op het vlak van de waterdistributie biedt VIVAQUA ook diensten aan in verband met controle van, advies over en keuring van hydraulische privé-installaties. Op het vlak van de strijd tegen legionella laat het zich evenmin onbetuigd.

> De informatiefiche over de controle van, het advies over en de keuring van de hydraulische installaties downloaden