De sanering

Begin jaren 2000 heeft VIVAQUA zijn activiteiten uitgebreid tot de volledige watercyclus. Naast de bescherming van de waterrijkdommen, de winning, de behandeling, de aanvoer en de distributie van drinkwater beheert VIVAQUA nu ook de afvoer van het afvalwater en het afstromende water.

 

Beheer van het rioolnet

VIVAQUA beheert het rioolnet in heel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het onderhoudt het rioolnet, bouwt nieuwe kunstwerken, legt rioolaansluitingen aan, werkt de cartografie van het net bij en stelt oplossingen voor om de eventuele tekortkomingen van het net te ondervangen.

Een goed beheer van het afvalwater is belangrijk om het milieu in het algemeen en de waterrijkdommen in het bijzonder te beschermen.