De productie van drinkwater

VIVAQUA wint grond- en oppervlaktewater, die een geschikte behandeling ondergaan.

VIVAQUA beschikt over 26 winsites in België, verspreid over vijf provincies en zes grondwaterlagen. Het door VIVAQUA geproduceerde water komt voornamelijk uit het Waalse Gewest. Maar VIVAQUA bezit ook winningen in het Zoniënwoud en in het Ter Kamerenbos.

Ongeveer 70 % van het water dat VIVAQUA opvangt, is grondwater. Grondwater is vaak van nature zuiver en behoeft dus geen of slechts een minieme behandeling. VIVAQUA zorgt voor de bescherming van zijn grondwater.

Ongeveer 30 % van het water dat VIVAQUA opvangt, is oppervlaktewater (Maas). Een grondige behandeling zorgt ervoor dat het Maaswater drinkbaar wordt en dat het dezelfde kwaliteit heeft als het grondwater.

Het VIVAQUA-laboratorium attesteert de kwaliteit van het geleverde water en controleert de drinkbaarheid van het gedistribueerde water. Het ontwikkelt ook nieuwe analysemethoden volgens de veranderende normen en werkt mee aan de studies in verband met de modernisering van de behandelingen.

 

De grondwaterwinningen

- Brusseliaans zand (streek van Brussel en Waals-Brabant)

Ten zuiden van Brussel (Ter Kamerenbos, Zoniënwoud, Braine-l’Alleud, Plancenoit, Vieux-Genappe en Waterloo) onttrekken een dertigtal wininstallaties (putten, galerijen, …) elke dag ongeveer 45 000 m³ water uit brusseliaans zand.
> De informatiefiche over de winningen in Brusseliaans zand downloaden

 

- Bekken van de Bocq (provincie Namen)

VIVAQUA exploiteert meerdere winningen in het dal van de Bocq (zijrivier van de Maas) in Spontin, Crupet, Durnal en Lienne. Die winningen verschaffen dagelijks 34 000 à 55 000 m³, afhankelijk van de rijkdom van de waterlaag, die zelf wordt bepaald door de klimatologische omstandigheden van de voorbije jaren.
> De informatiefiche over de winningen in het bekken van de Bocq downloaden

 

- Bekken van de Hoyoux (provincies Luik en Namen)

In Modave, Havelange en Marchin exploiteert VIVAQUA de bronnen van de Hoyoux, een zijrivier van de Maas.

De winning van Modave, die in 1922 in dienst werd genomen, is de voornaamste grondwaterwinning in België. Ze levert tussen 53 000 en 80 000 m³ water per dag, al naargelang van de rijkdom van de grondwaterlaag.
> De informatiefiche over de winning van Modave downloaden

Om het water van deze belangrijke winning te beschermen, heeft VIVAQUA een beschermingsgebied van 450 hectare gecreëerd door beetje bij beetje de terreinen eromheen aan te kopen. Op deze terreinen staat een opmerkelijk kasteel uit de 13e eeuw, dat toegankelijk is voor het publiek, is er een natuurreservaat, beheerd door Natagora, en werd het Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) (gewestelijk centrum voor milieu-initiatie) opgericht.
> De informatiefiche over het domein van Modave downloaden

 

- Mijn van Vedrin (provincie Namen)

In Vedrin-Saint-Marc, 5 km ten noorden van Namen, exploiteert VIVAQUA het water uit een oude pyrietmijn (ijzererts), die in de 17e eeuw in gebruik werd genomen, maar later moest worden opgegeven door waterinsijpeling.
> De informatiefiche over de mijn van Vedrin downloaden

Het water dat in de mijn wordt opgevangen, is van nature rijk aan ijzer. Het wordt behandeld met een procedé dat door VIVAQUA werd uitgewerkt om een optimale waterkwaliteit te garanderen. Het station voor de winning en de behandeling van water in Vedrin levert gemiddeld 30 000 m³ drinkwater per dag.
> De informatiefiche over het win- en behandelingsprocedé van het water in Vedrin downloaden

 

- Streek van Bergen

De streek van Bergen telt 19 winningen: Ghlin (5 putten), Nimy (9 putten) en Havré (5 putten). Ze leveren gemiddeld 50 000 m³ drinkwater per dag – en tot 105 000 m³ als piekvolume. Dat water wordt behandeld in het nitrifiltratiestation van Ecaussinnes en komt daarna in de reservoirs van Le Roeulx (40 000 m³) terecht.
> De informatiefiche van het nitrifiltratiestation van Ecaussinnes downloaden
> De informatiefiche over de winningen in de streek van Bergen downloaden
 

- Groeven (provincies Henegouwen en Namen)

Dankzij het vele water dat vanzelf in de niet meer ontgonnen groeven van Ecaussinnes, Ligny en Saint-Martin stroomt, beschikt VIVAQUA over aanzienlijke reserves die snel kunnen worden aangesproken in periodes van groot verbruik.
> De informatiebrochure over de waterwinningen in groeven downloaden

 

De oppervlaktewaterwinningen

- Site van Tailfer (Lustin – provincie Namen)

De installatie van Tailfer verwerkt het ruwe Maaswater tot drinkwater. Ze kan 180 000 m³ drinkwater per dag leveren (240 000 m³ als ze op volle toeren draait) en zorgt voor zowat 30 % van de totale productie van VIVAQUA. Het Maaswater doorloopt verschillende fasen (filtratie, behandeling en controle) voordat het in het aanvoer- en het distributienet wordt gebracht.
> De informatiebrochure over de oppervlaktewaterwinning van Tailfer downloaden