De duurzame ontwikkeling bij VIVAQUA

VIVAQUA voert een milieu-, sociaal en economisch beleid dat inzet op de toekomst.

In het kader van zijn milieubeleid verveelvoudigt VIVAQUA de initiatieven om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verminderen. Met zijn bedrijfsvervoerplan wil VIVAQUA de uitstoot van broeikasgassen die het gevolg zijn van het reisgedrag van zijn medewerkers met 30 % naar beneden halen. Meerdere Brusselse exploitatiesites hebben trouwens het label ‘ecodynamische onderneming’ behaald.

 

Op sociaal vlak heeft VIVAQUA de voorbije jaren meer dan 100 nieuwe banen gecreëerd. VIVAQUA heeft jobaanbiedingen voor geschoold en minder geschoold personeel in de drie gewesten van het land. Bovendien doet het er alles aan om voortdurend de arbeidsvoorwaarden van zijn medewerkers te verbeteren en steunt het regelmatig ontwikkelingsprojecten voor de drinkwatervoorziening in achtergestelde gebieden.

 

Op economisch vlak voert VIVAQUA al verschillende jaren een beleid dat gericht is op de diversificatie van zijn activiteiten. Zijn omzet is gestegen van 223 miljoen in 2008 tot 270 miljoen in 2016.