De controle van de waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te waarborgen, voert VIVAQUA een groot aantal preventieve controles uit.

Het water staat permanent onder controle in elke fase van de productie, de aanvoer en de distributie.

De controlezaal van de verschillende win- en behandelingsstations garandeert een eerstelijnstoezicht. De Centrale Dispatching (hoofdzetel, Brussel) houdt toezicht op en beheert alle winningen en het aanvoernet; een supervisiesysteem meldt elke onregelmatigheid. De Centrale Wacht (Technisch Centrum Linthout, Schaarbeek) ziet toe op het distributie- en het verdeelnet.
> De informatiefiche over toezicht en supervisie downloaden

 

55 gecontroleerde parameters

Het laboratorium van VIVAQUA in Brussel analyseert monsters die genomen worden bij de winning en de opslag en in het aanvoer- en het distributienet. Het gedistribueerde water moet voldoen aan de kwaliteitsregels van meer dan 55 parameters, die zijn vastgelegd in de gewestelijke wetgeving. Het gaat voornamelijk om

  • microbiologische parameters,
  • chemische parameters,
  • radiochemische parameters en
  • indicatorparameters.

Niettegenstaande de regionale normen (die altijd even streng en soms zelfs strenger dan de Europese normen zijn) kan de samenstelling van het water variëren al naargelang zijn origine.

Op elke winsite wordt ook een reeks parameters direct gecontroleerd, zodat bij een probleem onmiddellijk kan worden ingegrepen op de werking van de installaties.

 

Betrouwbaarheid van de resultaten

De capaciteit van het laboratorium om betrouwbare resultaten af te leveren, is erkend en gecertificeerd door Belac volgens de internationale ISO-norm 17025. Het laboratorium wordt eveneens erkend door de gewesten en door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor de monsternemingen en de analyses die het verricht.

> De informatiefiche van het Laboratorium van VIVAQUA downloaden