Aller au contenu

Podcast de weg van het water - aflevering 1

Giovanni Abbate, kantonnier en wachter van het water

‘Kantonnier’ is de benaming van een typisch VIVAQUA-beroep, een term die meer dan honderd jaar geleden werd bedacht door de oprichters van het bedrijf.  De rol van de kantonnier: dagelijks toezicht houden op de productiesites, de kwaliteit van het water garanderen en ingrijpen bij problemen, aldus Giovanni Abbate.

Luisteren

Over deze podcast

Volg het water, vanaf de winning tot aan het riool, aan de hand van 6 afleveringen van onze podcast 'Weg van het water'

Deze audiowandeling, aangegeven door bronzen straatstenen op zes symbolische plaatsen voor VIVAQUA, dompelt de wandelaar onder in de dagelijkse activiteiten van onze medewerk(st)ers, die elke dag werken voor jou. In 2021 viert VIVAQUA 130 jaar dienstverlening aan de burger!

Lees de uitgeschreven tekst

Welkom achter de schermen van VIVAQUA - dompel je onder in de beroepen van de watersector


Eerste ontmoeting: Giovanni Abatte, kantonnier en wachter van het water

De twee Brusselse winningen van VIVAQUA bevinden zich diep in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud.

‘Ik ben Giovanni Abbate, 44 jaar oud en kantonnier bij VIVAQUA.’  

Je moet het internet niet afstruinen naar de betekenis van ‘kantonnier in een waterbedrijf’, want die zal je er toch niet vinden. En in een ander waterbedrijf kom je een dergelijke functie evenmin tegen. ‘Kantonnier’ is immers de benaming van een typisch VIVAQUA-beroep, een term die meer dan honderd jaar geleden werd bedacht door de oprichters van het bedrijf. De rol van de kantonnier: dagelijks toezicht houden op de productiesites, de kwaliteit van het water garanderen en ingrijpen bij problemen, aldus Giovanni.

‘We controleren vooral het water. Elke dag proeven we het water op verschillende plaatsen en beoordelen we de helderheid, de smaak en de geur ervan. Daarna gaan we na of alle meetinstrumenten wel goed werken.’

De kwaliteit van het water wordt immers ook door toestellen in de gaten gehouden, zoals de turbidimeters die continu de helderheid van het water meten.  Sinds zijn oprichting zet VIVAQUA zich in voor de bescherming van de watervoorraden. Zijn winningen worden omgeven door behoorlijk uitgestrekte voorkomingsgebieden. In die gebieden zijn de activiteiten aan regels gebonden om te vermijden dat die het water zouden vervuilen. Het gebruik van pesticiden is er bijvoorbeeld verboden. Het toezicht op die voorkomingsgebieden maakt ook deel uit van het takenpakket van de kantonniers.

‘De voorkomingsgebieden rond de winningen zijn zeer belangrijk. Verontreiniging moet er koste wat het kost worden vermeden. De kantonnier moet van nature een nieuwsgierig aagje zijn.

Kortom, de kantonnier moet de ogen van VIVAQUA zijn in het veld.’

Vervolg de weg van het water. Volgende ontmoeting met Sabine Scholdis, scheikundige en alchemist van het water

Luister naar de andere afleveringen

© 2022 Vivaqua | Cookies policy