Aller au contenu

Plaatsbeschrijving van het net

VIVAQUA maakt sinds 2008 een plaatsbeschrijving op van het rioolnet van de negentien Brusselse gemeenten.

Dankzij deze inspecties kan elk rioolvak worden geclassificeerd, op basis van zijn graad van veroudering en het daaraan verbonden instortingsgevaar. Het is de bedoeling de planning zo op te maken dat de interventies op de rioolvakken die er het slechtst aan toe zijn voorop staan.

Tot nu toe werd al meer dan 1 600 km riool geïnspecteerd en geanalyseerd, wat neerkomt op bijna 85 % van het totale Brusselse rioolnet.

VIVAQUA zorgt ook voor plaatsbeschrijvingen vóór en na de werkzaamheden van derden die een impact op het net zouden kunnen hebben, waardoor gevaarlijke situaties snel kunnen worden ingeschat en schade aan de riolering kan worden vastgesteld.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy