Aller au contenu

Een jaarlijks renovatieprogramma

Het Brusselse rioolnet, dat gedurende tientallen jaren werd verwaarloosd, is op bepaalde plaatsen meer dan honderd jaar oud.

Het bevindt zich gedeeltelijk ook in slechte staat, waardoor wegverzakkingen kunnen ontstaan

Een tiental jaar geleden heeft VIVAQUA het beheer van de riolen overgenomen: ons bedrijf werkt jaarlijks een programma van de werken uit om de duurzaamheid van het net te verzekeren. Elk jaar worden 20 tot 25 km riolen gerenoveerd.

Onze technische sectoren

Onze twee technische sectoren zorgen voor de interventies op het rioolnet: ze zijn elk actief in een aparte geografische zone.

KAART VAN TECHNISCHE SECTOREN

Op basis van de configuratie van het riool dat moet worden aangepakt, beslissen de ingenieurs van ons Studiebureau welke techniek zal worden toegepast.

VIVAQUA maakt gebruik van de minst ingrijpende technieken (bemanteling, plaatsing van schalen, …) om de hinder voor de omwonenden te verminderen, de bereikbaarheid van de handelszaken zo veel mogelijk te behouden en de mobiliteit zo weinig mogelijk stokken in de wielen te steken.

Renovatie van de rioolcollectoren

VIVAQUA onderhoudt eveneens de grote rioolcollectoren die het afvalwater naar de twee rioolwaterzuiveringsinstallaties van de hoofdstad voeren.

Noodinterventies

Naast deze geplande werken zijn er ook nog gerichte interventies om onvoorziene omstandigheden, zoals wegverzakkingen, te kunnen opvangen.

© 2021 Vivaqua | Cookies policy