Aller au contenu

Beheer van het rioolnet

In het Brusselse Gewest zorgt VIVAQUA ervoor dat het afvalwater en het regenwater via het rioolnet worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Vanaf begin jaren 2000 heeft VIVAQUA geleidelijk deze gemeentelijke bevoegdheid overgenomen. Sinds 2011 hebben al de Brusselse gemeenten het beheer van hun rioolnet toevertrouwd aan de intercommunale.

Ons bedrijf onderhoudt het rioolnet (ruiming, ontstopping, ontratting), bouwt nieuwe kunstwerken, legt rioolaansluitingen aan, grijpt in bij wegverzakkingen, werkt de cartografie van het rioolnet bij en stelt oplossingen voor om eventuele tekortkomingen van dat net te ondervangen.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy