Aller au contenu

Strijd tegen de overstromingen in het Brusselse Gewest

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ontwerpt, bouwt en beheert VIVAQUA de meeste regenwaterbekkens.

Onze hoofdstad is ontstaan in een moerasgebied en de stadsontwikkeling heeft gezorgd voor de ondoordringbaarheid van de bodem (voornamelijk te wijten aan de wegbekleding). Sommige gevoeligere wijken krijgen regelmatig te kampen met overstromingen. Een van de oplossingen bestaat in de bouw en het beheer van regenwaterbekkens. VIVAQUA geeft ook advies aan omwonenden van overstromingsgebieden.

De rol van de regenwaterbekkens

Om tegen het overvloedige water te strijden, zorgt VIVAQUA voor het beheer van een dertigtal regenwaterbekkens die permanent in staat moeten zijn om bij hevige regenval grote watervolumes op te vangen. Om overstromingen te vermijden, stroomt het water die bekkens binnen zodra het een zeker niveau in de riolen overschrijdt. Wanneer de situatie genormaliseerd is, inspecteert VIVAQUA de regenwaterbekkens om zo snel mogelijk de eventuele schade te herstellen en maakt het de installatie opnieuw bedrijfsklaar voor de volgende onweersbui.

Hoe werkt een regenwaterbekken?

Ontwerp en bouw van regenwaterbekkens

Vandaag omvat het systeem voor de bestrijding van overstromingen waarvan VIVAQUA eigenaar is of waarvoor het verantwoordelijk is een dertigtal regenwaterbekkens.

Andere kunstwerken zijn momenteel in aanbouw: de specialisten van ons Studiebureau ontwerpen nog verschillende regenwaterbekkens en superviseren de bouw ervan. Aan de hand van hydraulische simulaties, gebaseerd op de karakteristieken van het rioolnet en de neerslaggegevens van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), bepalen ze de capaciteit ervan.

Twee tubulaire regenwaterbekkens – Ukkelbeek (Ukkel) en Grootveld (Sint-Pieters-Woluwe) – werden onlangs in gebruik genomen. Deze kunstwerken werden gebouwd met behulp van een tunnelboormachine. Een dergelijke machine wordt vaak ingezet wanneer de dichtheid van de wijk onvoldoende ruimte biedt om een klassiek regenwaterbekken te bouwen.

Privéregenwaterbekkens

VIVAQUA zorgt voor de indienststelling en de controle van de privéregenwaterbekkens in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Voortaan moet de goede werking van het regenwaterbekken en zijn uitrusting om de vijf jaar worden gecontroleerd.

BESCHIKT UW GEBOUW OVER EEN PRIVEREGENWATERBEKKEN?

© 2022 Vivaqua | Cookies policy