Aller au contenu

Brugel, de Brusselse regulator voor elektriciteit, gas en de contrôle van de waterprijs, heeft de aanvraag voor een tariefverhoging van VIVAQUA goedgekeurd. Deze nieuwe tarieven worden van kracht op 1 januari 2022.

Waarom een stijging van de waterprijs?

In 2020 en 2021 werd de waterprijs geïndexeerd, maar tussen 2014 en 2019 bleef hij ongewijzigd. Gevolg: de inkomsten van VIVAQUA bleven dus dezelfde terwijl de kosten om zijn opdrachten uit te oefenen bleven stijgen.

VIVAQUA heeft dus zijn tarieven gewijzigd zodat ze de reële kostprijs van het water weerspiegelen, en van de diensten die VIVAQUA in het Brussels gewest.

Daarnaast is de Brusselse waterprijs de goedkoopste van het land. Voor een huishouden van 2 personen (met een gemiddeld verbruik van 35 m³/persoon/jaar) bedraagt de waterfactuur in Brussel momenteel 260€/jaar. In steden als Gent en Luik, betaalt hetzelfde huishouden vandaag ongeveer 400 €/jaar. In Antwerpen, de tweede goedkoopste stad van het land, bedraagt de factuur van dit gezin vandaag 323 €/jaar.

Ook na de invoer van de nieuwe tarieven in januari, blijft de Brusselse waterprijs trouwens de goedkoopste van het land.

Een stijging van 15%

Brugel heeft de stijging van de tarieven met 15% zoals voorgesteld door VIVAQUA goedgekeurd. Deze stijging komt overeen met een inhaalbeweging van de niet-verkregen indexeringen van 2014 tot 2019.

De opheffing van het progressieve tarief

Vandaag past VIVAQUA voor de huishoudens een progressief tarief toe dat bestaat uit 4 schijven (de prijs per m³ neemt geleidelijk toe). Dit tarief houdt ook rekening met het aantal personen in het huishouden. In januari 2022 zal VIVAQUA een lineair tarief toepassen met een unieke prijs per verbruikte m³, ongeacht het aantal personen in het huishouden.

Sociale tegemoetkoming op de waterfactuur

De Brusselse regering heeft beslist om vanaf 2022 een sociale tegemoetkoming te financieren voor Brusselse huishoudens die het moeilijk hebben om hun waterfactuur te betalen. Deze sociale tegemoetkoming zal worden toegekend aan rechthebbenden van de Verhoogde Tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Indien één persoon van het huishouden voldoet aan te toelatingsvoorwaarden voor de Verhoogde Tegemoetkoming, zal het volledige huishouden van de sociale tegemoetkoming genieten.

Voor deze Brusselse huishoudens (meer dan een kwart van de Brusselse bevolking), zal de waterfactuur in 2022 dalen in vergelijking met de huidige tarieven.

Nieuwe Algemene Voorwaarden

Brugel heeft ook de nieuwe Algemene voorwaarden goedgekeurd, die de rechten en plichten vast van VIVAQUA en zijn klanten vastleggen in het kader van hun contractuele betrekkingen. Ze treden in werking op 1 januari 2022.

Meer info

© 2022 Vivaqua | Cookies policy