Aller au contenu

U kreeg een (half)jaarlijkse factuur? Voortaan krijgt u om de drie maanden een factuur.

Sinds 1 september 2020 bepaalt de wetgeving van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest* dat we onze klanten (ten minste) om de drie maanden een factuur moeten sturen.

U zult dus vier VIVAQUA-facturen per jaar krijgen: drie tussentijdse facturen (ook wel voorschotfacturen genoemd) gevolgd door een regularisatiefactuur die wordt verstuurd na de opneming van uw meterstand.

Voordeel

Met een driemaandelijkse factuur kunt u de betaling van uw jaarverbruik spreiden en zo uw budget beter beheren.

Belangrijk

Krijgt u al een driemaandelijkse factuur? Hebt u gekozen voor een maandelijkse onlinefactuur via Doccle? Verbruikt u meer dan 2 m³ per dag?

Voor u verandert er niets. U krijgt uw facturen met dezelfde frequentie.

Hoe worden de tussentijdse facturen berekend?

U hebt zopas uw jaarlijkse factuur gekregen. Het bedrag van uw drie volgende tussentijdse facturen wordt berekend op basis van uw verbruik:

BEDRAG VAN UW TUSSENTIJDSE FACTUUR = UW GERAAMD JAARVERBRUIK

Het bedrag van elk van de drie tussentijdse facturen is dus een vierde van het geraamde bedrag van uw volgende factuur. Dit bedrag wordt berekend op basis van uw verbruik het jaar daarvoor, het aantal personen dat op uw adres is gedomicilieerd en de laatst geldende tarieven.

Bij de volgende opneming van uw meter krijgt u een nieuwe regularisatiefactuur en de voorschotten die u al betaald hebt via de tussentijdse facturen worden van het bedrag van die regularisatiefactuur afgetrokken.

Was u afwezig toen onze meteropnemer langskwam?

Hebt u uw meterstand niet bezorgd via de kaart in uw brievenbus of op www.vivaqua.be? Dan beschikken we niet over een correcte meterstand en moeten we het bedrag van uw facturen ramen op basis van uw verbruik van het jaar ervoor, het aantal personen dat op uw adres is gedomicilieerd en de laatste geldende tarieven.

 

Download onze flyer

 

Maak het u (nog) gemakkelijker!

Kies voor een maandelijkse onlinefactuur via Doccle.

 

Een vraag over uw factuur?

Neem contact met ons op via e-mail: contact@vivaqua.be

 

  * Ordonnantie van 11 juni 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

© 2021 Vivaqua | Cookies policy