Uitvoering van de overheidsopdrachten

Al de overheidsopdrachten van VIVAQUA, ongeacht het bedrag, zijn onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, tenzij hiervan specifiek wordt afgeweken in wettelijk aanvaardbare gevallen die uitdrukkelijk in de opdrachtdocumenten vermeld staan.