Hoe geconsulteerd worden door VIVAQUA?

De opdrachten voor aanneming van leveringen, werken of diensten moeten in mededinging worden gesteld. VIVAQUA geeft de voorkeur aan het toepassen van de onderhandelingsprocedure voor het plaatsen van zijn opdrachten.

 

Gepubliceerde opdrachten

Voor de opdrachten waarvan het bedrag hoger is dan € 443 000, btw niet inbegrepen, wordt een aankondiging van opdracht gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen, en zelfs in het Publicatieblad van de Europese Unie als de toepassingsdrempels van de Europese Richtlijnen zijn bereikt.

De geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een aanvraag tot deelneming in te dienen bij VIVAQUA, samen met een dossier dat bestaat uit de vereiste documenten van de oproep tot kandidaatstelling (financiële informatie, referenties, beschrijving van het bedrijf, etc.). De kandidaten die op basis van deze documenten worden geselecteerd, ontvangen, samen met het bestek, een uitnodiging om een offerte in te dienen.

 

Niet-gepubliceerde opdrachten

Voor de opdrachten waarvan het bedrag de publiciteitsdrempel niet haalt, consulteert VIVAQUA onmiddellijk een reeks gepreselecteerde bedrijven. Elke leverancier die op die lijst van gepreselecteerde bedrijven wil terechtkomen, wordt verzocht zich te melden bij de Leidende Dienst van VIVAQUA :

 

VIVAQUA

Ter attentie van de Leidende Dienst

Keizerinlaan 17-19

B - 1000 Brussel

Tel: +32 (0) 2 518 82 30

e-mail: LD@vivaqua.be

 
 

VIVAQUA respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel in het kader van het privacycharter te verwerken.