Bestaande raamovereenkomsten

VIVAQUA sluit een aantal relatief groot aantal raamovereenkomsten af met opdrachtnemers, die zijn aangewezen na een procedure van inmededingingstelling. De potentiële duur van die raamovereenkomsten bedraagt gewoonlijk vier jaar; de lijst met de momenteel geldende raamovereenkomsten kan hier worden geraadpleegd: lijst met raamovereenkomsten.

 

De geïnteresseerde leveranciers kunnen contact opnemen met de Leidende Dienst van VIVAQUA voor eender welke inlichting of vraag over een van deze raamovereenkomsten (tel.: +32 (0) 2 518 82 30 – fax: +32 (0) 2 518 82 10 – e-mail: LD@vivaqua.be).

 
 

VIVAQUA respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel in het kader van het privacycharter te verwerken.