Legionellacontrole

Sedert meerdere jaren heeft ons departement VIVAQUA-Home zich o.a. gespecialiseerd in legionellabestrijding.

 

De VIVAQUA-deskundigen, bijgestaan door ons Laboratorium, dat aan de strengste normen voldoet (Accreditatiecertificaat nr 076-TEST volgens de ISO-norm 17025), stellen verschillende diensten voor:

- controle van de installatie en analyse van monsters

- risicoanalyse

- uitwerking van een beheersplan

- behandeling van de installatie

- periodieke audits.

 

Contact: +32 (0) 2 518 86 22