Interventies in de technische galerijen


Bedrijven die van plan zijn om werken uit te voeren in een technische galerij die VIVAQUA beheert, moeten het formulier invullen dat hieronder kan worden gedownload. Dit formulier moet twee weken vóór de werken aanvangen aan VIVAQUA worden bezorgd (behalve in dringende gevallen) om de aard van de werken en de geplande data van de interventie mee te delen en de toestemming van VIVAQUA te verkrijgen.

Te downloaden formulier