Hardheid en samenstelling van het water

De hardheid is het gehalte aan opgelost calcium en magnesium in het water.
 
De hardheid van het water wordt meestal uitgedrukt in Franse graden (°f of °fH).
Ze wordt soms ook uitgedrukt in Duitse graden (°dH).
 

 

 

1 Franse graad (°f of °fH) komt overeen met
  • 4 mg/l calcium
  • 2,43 mg/l magnesium
  • 10 ppm of 10 mg/l calciumcarbonaat
  • 0,1 millimol per liter calciumcarbonaat (mmol/l)
  • 0,2 milli-equivalent per liter calciumcarbonaat (meq/l)
  • 0,56 Duitse graden (°dH)

 
Kalk = calciumcarbonaat (CaCO3)
 
Schaal van de waterhardheid

Van 0 tot 5 °fH:              heel zacht water
Van 5 tot 15 °fH:            zacht water
Van 15 tot 25 °fH:          middelhard water
Van 25 tot 40 °fH:          hard water
> 40 °fH:                             zeer hard water
 
U kunt informeren naar de hardheid en naar de samenstelling van uw water: (deze samenstelling kan verschillen naargelang van verplichtingen van technische aard)