FAQ

Mag men water drinken dat van het warmwatercircuit afkomstig is?

Nee. Door opwarming wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Er zit minder zuurstof in en het smaakt niet lekker. Bovendien kunnen er zich schadelijke nitrieten hebben gevormd. Meer weten
 

Is regenwater drinkbaar?

   

   Nee. Regenwater is niet drinkbaar en het is zelfs niet betrouwbaar om er zich dagelijks mee te wassen. Regenwater is immers vervuild door wat zich in de atmosfeer bevindt:  

 

  • aanzienlijke loodconcentratie,
  • concentratie van slecht verbrande uitlaatgassen,
  • SO2 (zwaveldioxide),
  • dampen uit de schoorstenen van de afvalverbrandingsovens en van de scheikundige fabrieken …Bovendien loopt regenwater over de daken, die onder het stof zitten en door de vogels zijn bevuild. Na enkele maanden is de tank een echt microbennest. Meer weten
 

 

 

Is chloor gevaarlijk voor de gezondheid?

Integendeel. Dankzij een efficiënte ontsmetting van het leidingwater heeft men een aantal besmettelijke ziekten kunnen uitschakelen die soms dodelijk zijn. Deze maatregel zorgt ervoor dat bacteriële besmetting tijdens het transport in de leidingen volledig kan worden uitgesloten: uit uw kraan stroomt alleen volkomen veilig drinkwater.
De drinkwaterbedrijven voegen aan het water net voldoende chloor toe om het te ontsmetten; de dosissen zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Bovendien controleren ze het chloorgehalte en gaan ze met bacteriologische analyses na of de ontsmetting doeltreffend is.

Meer weten
 

Moet men, bij een teveel aan kalk, waterontharders gebruiken?

Dat hangt ervan af. Het water van de keukenkraan behandelen, is niet aan te raden. Waterontharders kunnen in dat geval immers een risico voor de gezondheid vormen. Ze bevatten harsen die het calcium en het magnesium in het water vasthouden en vervangen ze door natrium. Te veel natrium is niet goed voor de bloeddruk, het hart en de bloedvaten. Meer weten

 

Wat moet men doen om zijn meter en installaties vorstvrij te houden?

‘s Winters dreigt uw binneninstallatie vorstschade op te lopen. Met enkele eenvoudige tips helpt VIVAQUA u die problemen te voorkomen: onze tips

Wat moet men doen als de leidingen bevroren zijn?

Zijn filters nodig om de kwaliteit van het water te verbeteren?

Nee. Leidingwater moet voldoen aan meer dan 55 kwaliteitsparameters en is perfect drinkbaar. Bovendien kunnen die filters, na een zekere tijd, meer kwaad dan goed doen. Meer weten

Vormen loden leidingen een gevaar?

Een te grote opname van lood door het menselijk lichaam is schadelijk, zeker bij jonge kinderen. Wie een grote hoeveelheid lood inneemt, wordt het slachtoffer van loodvergiftiging, wat in de ergste gevallen dodelijk kan zijn. Men spreekt dan van saturnisme. Besmetting kan op verscheidene manieren tot stand komen. Besmetting via het water komt heel zelden voor, want de wetgeving is streng: de distributiemaatschappijen moeten de passende maatregelen nemen om de door de Europese Richtlijn opgelegde verplichtingen na te komen. Momenteel bedraagt het toegelaten loodgehalte 10 µg/l (voor 2013). In woningen komt lood meestal vrij door slijtage van oude loodhoudende verf.
Het door VIVAQUA geleverde water bevat geen lood (het gehalte is lager dan 1 µg/l). Meer weten

Wat is de samenstelling van het gedistribueerde water?

Indien u de hardheid en de samenstelling van het water wenst te kennen dat in uw gemeente wordt gedistribueerd:

tel.  +32 (0) 2 629 49 11

fax. +32 (0) 2 629 49 15

 

VIVAQUA verandert mijn meter. Waarom?

Alles in het riool? Geen sprake van!