Coronavirus-gerelateerde maatregelen

Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid heeft VIVAQUA maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en tegelijkertijd zijn activiteiten, die essentieel zijn voor de bevolking, voort te zetten.

 

VIVAQUA heeft een maximumaantal personeelsleden verplicht om fulltime te telewerken. Het gaat om alle medewerkers van wie de taken perfect thuis kunnen worden verricht. VIVAQUA heeft ook alle nodige stappen genomen om zijn diensten te kunnen blijven leveren, met name kwaliteitsvol water produceren en distribueren en aan elk van zijn klanten de mogelijkheid bieden om de basisregels inzake hygiëne te kunnen naleven.

 

Continuïteit van de dienstverlening

 

 • In de waterproductiestations en in het Laboratorium (dat garant staat voor de kwaliteit van het gedistribueerde water) zal een ploeg met minimumbezetting worden ingezet om de continuïteit van de dienstverlening in alle veiligheid te verzekeren. VIVAQUA herinnert eraan dat het volkomen veilig is om leidingwater te drinken.

 

 • VIVAQUA opent vanaf 8 juni opnieuw de loketten voor zijn klanten. Om de bezoeken in alle veiligheid te kunnen laten verlopen, verzoekt VIVAQUA zijn klanten om telefonisch een afspraak te maken (02 518 81 11, tussen 8.30 en 16 uur) en enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
  • draag een mondmasker
  • ontsmet de handen
  • leef de sociale afstand na
  • ga maximaal 10 minuten vóór het uur van afspraak het gebouw binnen
  • betaal enkel met bankkaart
  • kom alleen (of vergezeld van maximaal één persoon als hulp echt nodig is)

Voor uw veiligheid en die van zijn medewerkers raadt VIVAQUA zijn klanten aan om de voorkeur te geven aan e-mail- (ag@vivaqua.be) of telefoonverkeer (02 518 88 10).

 

 • De dringende interventies zijn gewaarborgd. Het gaat onder meer om interventies om
  • lekken te herstellen
  • de werking van het productieapparaat veilig te stellen
  • eventuele verzakkingen te herstellen
  • rioolaansluitingen te ontstoppen

 

Onze interventieploegen blijven permanent bereikbaar, dag en nacht.

De geplande werken (niet-dringende interventies) worden tijdelijk stilgelegd.

 

Uiteraard rekent VIVAQUA op de medewerking van zijn klanten en verzoekt het hen om, in geval van een interventie bij hen thuis, het technisch personeel onmiddellijk te verwittigen als er zich een kwetsbaar of ziek iemand in huis bevindt.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden van de facturen

VIVAQUA is zich bewust van de economische en financiële impact die het coronavirus kan hebben en heeft daarom beslist om zijn klanten te ontzien door hun de volgende maatregelen voor te stellen:

 

 

 • de betalingstermijn van de facturen wordt verlengd: tot eind juni zal er geen enkele aanmaning worden verstuurd

 

 • er zal systematisch een afbetalingsplan over 10 maanden worden toegekend voor elke verzonden factuur die nog niet werd betaald, ongeacht of het gaat om een factuur van een particulier of een bedrijf. Om een afbetalingsplan te verkrijgen, volstaat het om een aanvraag in te dienen op volgend e-mailadres afbetalingsplan@vivaqua.be of plan.de.paiement@vivaqua.be.

 

 • Tot slot, en om ervoor te zorgen dat iedereen de basisregels inzake hygiëne kan naleven, herinnert VIVAQUA er ook aan dat werd beslist om de onderbreking van de watertoevoer in geval van niet-betaling op te schorten.

 

 

Meteropneming

Sinds eind mei, bellen de VIVAQUA-meteropnemers opnieuw aan bij de klanten en gaan ze opnieuw de woningen binnen om de meters op te nemen.

 

De medewerkers van VIVAQUA leven natuurlijk de regels inzake social distancing na alsook alle nodige veiligheidsmaatregelen.

 

Om hun bezoek vlot te laten verlopen, vraagt VIVAQUA aan zijn klanten om diezelfde regels inzake social distancing na te leven en te verwittigen als er zich een kwetsbaar of ziek iemand in huis bevindt.

 

 

VIVAQUA benadrukt nogmaals dat leidingwater geen risico vormt om het virus te verspreiden. VIVAQUA levert water van een onberispelijke kwaliteit, ook tijdens de pandemie. Meer infos