Coronavirus-gerelateerde maatregelen

Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid heeft VIVAQUA maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en tegelijkertijd zijn activiteiten, die essentieel zijn voor de bevolking, voort te zetten.

 

De loketten van VIVAQUA zullen dicht blijven tot nader order. Onze klantendienst blijft bereikbaar per telefoon (02/518.88.08) of per e-mail (ag@vivaqua.be).

Uiteraard rekent VIVAQUA op de medewerking van zijn klanten en verzoekt het hen om, in geval van een interventie bij hen thuis, het technisch personeel onmiddellijk te verwittigen als er zich een kwetsbaar of ziek iemand in huis bevindt.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden van de facturen

VIVAQUA is zich bewust van de economische en financiële impact die het coronavirus kan hebben en heeft daarom beslist om zijn klanten te ontzien door hun de volgende maatregelen voor te stellen:

 

  • Er zal systematisch een afbetalingsplan over 10 maanden worden toegekend voor elke verzonden factuur die nog niet werd betaald, ongeacht of het gaat om een factuur van een particulier of een bedrijf. Om een afbetalingsplan te verkrijgen, volstaat het om een aanvraag in te dienen op volgend e-mailadres afbetalingsplan@vivaqua.be of plan.de.paiement@vivaqua.be.

 

  • Om ervoor te zorgen dat iedereen de basisregels inzake hygiëne kan naleven, herinnert VIVAQUA er ook aan dat werd beslist om de onderbreking van de watertoevoer in geval van niet-betaling op te schorten tot 31 maart 2021.

 

 

Meteropneming

Sinds eind mei, bellen de VIVAQUA-meteropnemers opnieuw aan bij de klanten en gaan ze opnieuw de woningen binnen om de meters op te nemen.

 

De medewerkers van VIVAQUA leven natuurlijk de regels inzake social distancing na alsook alle nodige veiligheidsmaatregelen.

 

Om hun bezoek vlot te laten verlopen, vraagt VIVAQUA aan zijn klanten om diezelfde regels inzake social distancing na te leven en te verwittigen als er zich een kwetsbaar of ziek iemand in huis bevindt.

 

 

VIVAQUA benadrukt nogmaals dat leidingwater geen risico vormt om het virus te verspreiden. VIVAQUA levert water van een onberispelijke kwaliteit, ook tijdens de pandemie. Meer infos