Analyseaanvragen tegen betaling

Analyseaanvraag

De analyses die het Laboratorium van VIVAQUA verricht, hebben betrekking op de volgende domeinen: de productie, de distributie, en de sanering van water, alsook op de tests voor derden uit de overheids- of de privésector.

Het Laboratorium van VIVAQUA is erkend om analyses uit te voeren in verband met drinkwater, mineraalwater, bronwater, grondwater, oppervlaktewater, zwemwater, regenwater, afvalwater, industrieel proceswater of nog zwembadwater en -lucht.

Het Laboratorium kan meer dan 300 parameters analyseren, waarvan 90 % in het kader van zijn accreditatie.

 

U kunt uw analyseaanvragen indienen:

- per e-mail: labo@vivaqua.be
- per brief: VIVAQUA – Laboratorium

                      Waterloosesteenweg 764
                      1180 Brussel

 

 

U kunt ook het formulier hieronder invullen om een prijsofferte bij het Laboratorium aan te vragen.

 

Uw gegevens
Exact adres van de monsterneming
Bericht
Image CAPTCHA


 

Accreditatie

Het Laboratorium beschikt over een LIMS (Laboratory Information Management System)

Het Laboratorium is geaccrediteerd volgens de ISO-norm 17025 (nr 076-TEST). Alleen de laboratoria die over een kwaliteitsbeheersysteem beschikken, kunnen verslagen van analyses opmaken die in overeenstemming zijn met de nieuwe Europese richtlijnen en gewestelijke erkenningen verkrijgen.

Het Laboratorium van VIVAQUA beschikt thans over vier erkenningen, waarvan drie op gewestelijk niveau en een op federaal niveau. Het gaat om:

  • de erkenning van het Waalse Gewest, voor officiële analyses inzake de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging;
  • de erkenning van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor de afname en de analyse van water overeenkomstig het toepassingsgebied van het accreditatiecertificaat van het Laboratorium;
  • de erkenning van het Vlaamse Gewest, voor de afname en de analyse van verschillende soorten water;
  • de federale erkenning van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) voor het uitvoeren van de analyses en tegenanalyses van monsters van voedingsmiddelen en andere producten overeenkomstig het toepassingsgebied van het accreditatiecertificaat van het Laboratorium.