Analyseaanvraag tegen betaling

Analyseaanvraag

De analyses die het Laboratorium van VIVAQUA verricht, hebben betrekking op de volgende domeinen: de productie, de distributie, en de sanering van water, alsook op de tests voor derden uit de overheids- of de privésector.

 

Het Laboratorium van VIVAQUA is geaccrediteerd volgens de ISO-norm 17025 (nr. 076-TEST) om verschillende types analyses op drink-, grond-, fles-, oppervlakte- en afvalwater uit te voeren. Het Laboratorium is ook erkend in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, in het Waals Gewest en op federaal niveau door FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

 

Meer dan 600 parameters in de gebieden Microbiologie, Organische Scheikunde, Minerale Scheikunde en Radioactiviteit kunnen worden geanalyseerd waarvan meer dan 50% onder accreditatie.

 

Het Laboratorium is ook geaccrediteerd om watermonsters te nemen onder optimale omstandigheden die de betrouwbaarheid van de analyses garanderen.

 

Om een gedetailleerde prijsofferte te krijgen, kunt u uw analyseaanvraag indienen per:

  • e-mail:                 labo@vivaqua.be
  • brief:                    VIVAQUA - Laboratorium, Waterloosesteenweg, 764, 1180 Brussel
  • Internet:             via het formulier hieronder

 

Uw gegevens
Exact adres van de monsterneming
Bericht

VIVAQUA respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel in het kader van het privacycharter te verwerken

Image CAPTCHA

* Verplicht veld