Aller au contenu

Driemaandelijkse facturering

Sinds 1 september 2020 bepaalt de wetgeving van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat we al onze klanten (ten minste) om de drie maanden een factuur moeten sturen.

U zult dus vier VIVAQUA-facturen per jaar krijgen: drie tussentijdse facturen (ook voorschotfacturen genoemd) gevolgd door een regularisatiefactuur die wordt verstuurd na de opneming van uw meterstand

Voordeel

Met een driemaandelijkse factuur kunt u de betaling van uw jaarverbruik spreiden en zo uw budget beter beheren.

Belangrijk

U krijgt al een driemaandelijkse factuur? U hebt gekozen voor een maandelijkse onlinefactuur via Doccle? U verbruikt meer dan 2 m³ per dag?

Voor u verandert er niets. U krijgt uw facturen met dezelfde frequentie.

Maak het u (nog) gemakkelijker!

Kies voor een maandelijkse onlinefactuur via Doccle .

© 2021 Vivaqua | Cookies policy